Prejsť na obsah Grafická verzia
FEI
pondelok, 22. december 2014
O fei
Radostné Vianoce a šťastný Nový rok

Radostné Vianoce a šťastný Nový rok

prajeme všetkým zamestnancom, študentom a priaznivcom FEI STU. Viac
Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

Večer elektrotechnikov, energetikov a informatikov

Viac
 
© 2014 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415