Prejsť na obsah Grafická verzia
FEI
piatok, 25. júl 2014
O fei
E-zápis pre akad. rok 2014-15

E-zápis pre akad. rok 2014-15

určený pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník inžinierskeho štúdia Viac
 
© 2014 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415