Prejsť na obsah Grafická verzia
FEI
piatok, 31. júl 2015
O fei
E-zápis pre akad. rok 2015-16

E-zápis pre akad. rok 2015-16

určený pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník inžinierskeho štúdia Viac
 
© 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415