Prejsť na obsah Textová verzia
štvrtok, 29. január 2015

Štúdium v zahraničí

img  

ERASMUS + študijný pobyt v zahraničí

ERASMUS+ mobilita je absolvovanie časti štúdia (na každom stupni štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie.

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia a v čase vycestovania je riadne zapísaný do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.  


Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

 • Študent si vyberie univerzitu, s ktorou má jeho fakulta platnú ERASMUS + dohodu v danom akademickom roku v ktorom plánuje študent vycestovať
 • Študent vyplní:
  1. ERASMUS prihlášku 
  2. ERASMUS dohodu o obsahu štúdia
   (Obsah štúdia, ktorý študent konzultuje priamo s garantom študijného programu – LA podpísaný garantom štúdia odovzdá študent svojmu fakultnému koordinátorovi) 
  3. študent požiada študijné oddelenie o vydanie výpisu výsledkov posledného ním absolvovaného štúdia
 • Materiály uvedené v bodoch a)b)c), odovzdá študent najneskôr do 28. februára fakultnému koordinátorovi:
  Mgr. Jana Jurkovičová (Projektové stredisko, č. dv. T139),
  jana.jurkovicova [at] stuba.sk, tel.: 02/602 91 310
 • Výberové konanie zabezpečuje Projektové stredisko, zoznam nominovaných študentov za fakultu odovzdáva fakultný koordinátor na Útvar medzinárodných vzťahov Rektorátu.
 • Všetci nominovaní študenti budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS + študijnému pobytu.
 • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní sa pred vycestovaním dostaviť na študijné oddelenie (Monika Mižíková, tel.: 02/602 91 221) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".

Podrobné informácie sú dostupné na: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818.
(Zdroj: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818)

Aktualizované: 08.10.2014
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415