Prejsť na obsah Textová verzia
nedeľa, 29. november 2015

Štúdium v zahraničí

img  

ERASMUS + študijný pobyt v zahraničí

ERASMUS+ mobilita je absolvovanie časti štúdia (na každom stupni štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie.

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia a v čase vycestovania je riadne zapísaný do druhého ročníka bakalárskeho štúdia.  


Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

 • Študent si vyberie univerzitu, s ktorou má jeho fakulta platnú ERASMUS + dohodu v danom akademickom roku v ktorom plánuje študent vycestovať (http://www.stuba.sk/zahranicne-a-class.html?page_id=1849)
 • Študent vyplní:
  1. on-line ERASMUS+ prihlášku
   Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt". 
  2. doloží doklad o jazykovej znalosti študenta (kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov, certifikát a pod.)
   Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu
 • Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent najneskôr do 28. februára fakultnému koordinátorovi:
  Mgr. Jana Jurkovičová (Projektové stredisko, č. dv. T139),
  jana.jurkovicova [at] stuba.sk, tel.: 02/602 91 310
 • Výberové konanie zabezpečuje Projektové stredisko, zoznam nominovaných študentov za fakultu odovzdáva fakultný koordinátor na Útvar medzinárodných vzťahov Rektorátu.
 • Výsledky výberového konania budú zverejnené v systéme AIS a študenti, ktorí neprešli výberovým konaním budú informovaní prostredníctvom e-mailu.
 • Všetci nominovaní študenti budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS + študijnému pobytu.
 • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní vybaviť náležité dokumenty pred vycestovaním dostaviť sa na študijné oddelenie (p. Mižíková, tel.: 02/602 91 221) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".

Podrobné informácie sú dostupné na: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818.

Aktualizované: 18.02.2015
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415