Prejsť na obsah Textová verzia
utorok, 16. september 2014

Štúdium v zahraničí

 • Program ERASMUS
 1. Každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia sa môže uchádzať o štúdium v zahraničí v rámci programu ERASMUS.
  Podrobné informácie nájdete na stránke
  www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=1818
  Fakultný koordinátor je Bc. Andrej Holič (Projektové stredisko, č. dverí T139, za dekanátom doprava). Kontakt:  (andrej.holic [at] stuba.sk, tel.: 02/ 602 91 310).
  Výberové konanie zabezpečuje Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy (OVVČaZS).
  Študenti, ktorých akceptovala zahraničná univerzita na ERASMUS sú povinní sa pred vycestovaním dostaviť na PGO (Mgr. Monika Mižíková, tel: 02/602 91 221, email: monika.mizikova [at] stuba.sk) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".
 2. Záujemcovia o Erasmus odbornú stáž v podnikoch a laboratóriách môžu získať informácie o možnosti absolvovania osobne v Kancelárii programov EÚ (KPEÚ), Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, blok A , Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, alebo e-mailom na adrese: andrej.holic [at] stuba.sk, resp. marian.vesely [at] stuba.sk, prípadne využite telefonický kontakt 02/602 91 107.
  Výberové konanie zabezpečuje Kancelária programov EÚ (KPEÚ).

 • Štúdium v Portugalsku
Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí a na Slovensku (ISSN 1338-0400).

Témou februárového čísla je Štúdium v Portugalsku.
Bulletin prináša aj aktuálne štipendijné ponuky či aktuálne uzávierky žiadosti v SAIA, n. o.

Bulletin si môžete prečítať/stiahnuť na:
http://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2011/BS_05_2011.pdf

Staršie čísla nájdete na http://www.saia.sk/article.aspx?c=44&id=2204.

Bulletin je vo formáte PDF (na jeho prehliadanie musíte mat nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader - http://get.adobe.com/reader/).

Aktualizované: 29.05.2014
Tlačiť hore Zdielať
 
 
© 2014 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415