Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Útvar riadený dekanom

Pracovníci oddelenia:

  • Vedúca  oddelenia

Ing. Tatiana Fodreková
tel.:  +421 (2) 60 291 135
mobil: 0917 942 951
fax:  +421 (2) 65 420 415
email: tatiana.fodrekova [at] stuba.sk


Odborná administratívna pracovníčka - asistentka

Ing. Adriena Šajbanová
tel.: +421 (2) 60 291 798
email: adriena.sajbanova [at] stuba.sk


Pracovníčka podateľne

Jaroslava Kráľovičová
tel.:  +421 (2) 60 291 523
email: jaroslava.kralovicova [at] stuba.sk


Pracovník pre didaktickú techniku

Peter Janata
tel.:  +421 (2) 60 291 709
mobil: 0915 573 816
email: peter.janata [at] stuba.sk

Odborná administratívna pracovníčka

Marta Jančovičová
tel.: +421 (2) 60 291 184
email: marta.jancovicova [at] stuba.sk


Vodič osobného automobilu

Jozef Kollár
tel.: +421 (2) 60 291 131, +421 (2) 60 291 806
mobil: 0905 899 203
email: jozef.kollar [at] stuba.sk


Odborná administratívna pracovníčka - úväzok

Beata Vlačikyová
tel.: +421 (2) 60 291 526
email: beata.vlacikyova [at] stuba.sk


Odborný administratívny pracovník - úväzok

Jozef Turčánik
tel.: +421 (2) 60 291 758
email: jozef.turcanik@stuba.sk