Prejsť na obsah
FEI STU

Štatút FEI STU - úplné znenie (pdf, 368 kB)

dot Organizačný poriadok FEI STU (pdf, 160 kB)

Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU

Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na obdobie rokov 2016—2022 (pdf, 451 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2011 (pdf, 268 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2010 (pdf, 246 kB)
Rozvojový zámer FEI na rok 2008 (pdf, 139 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na roky 2007—2011 (pdf, 202 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2006
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2005

  

Výročné správy o činnosti FEI STU

Výberové konania na miesta učiteľov

Habilitácie a inaugurácie

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 (pdf, 46 kB)

Zákon 455 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. - Relevantné časti: str. 3555 — 3557 (pdf, 84 kB)

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. (pdf, 40 kB)

Dizertačné práce

05. 12. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Any Juhásovej (pdf, 259 kB)
21. 11. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Michala Blaha (pdf, 68 kB)
14. 11. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Jakuba Jakubca (pdf, 259 kB)
11. 11. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Mariána Beniaka (pdf, 257)
07. 11. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Mgr. Jozefa Kollára (pdf, 259 kB)
07. 11. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Gabriela Nagya (pdf, 259 kB)
07. 11. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Antona Pytela (pdf, 256 kB)
25. 10. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Evy Vitkovskej (pdf, 259 kB)
05. 10. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Borisa Brunnera (pdf, 75 kB)
20. 09. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Jozefa Bokora (pdf, 219 kB)
16. 09. 2016: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Andrea Glesera (pdf, 219 kB)