Prejsť na obsah
Dianie na FEI

september 2021

 • 30.09.2021
  • Už je to 80 rokov!

   Ako hlási banner na budove fakulty, je to už 80 rokov, čo na Slovensku prebieha výchova inžinierov elektrotechniky a informatiky. Okrúhle výročie si chceme patrične uctiť, preto si ho budeme rôznymi spôsobmi pripomínať po celý rok.

    
 • 25.09.2021
 • 23.09.2021
  • Voľby do ŠČ AS FEI STU

   Vážení študenti akademickej obce FEI STU, touto formou by sme Vás chceli informovať o riadnych voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FEI STU (ŠČ AS FEI STU) pre funkčné obdobie od 01.11.2021 do 31.10.2023.

    
  • Doplňujúce voľby do ŠČ AS STU za volebný obvod FEI STU

   Vážení študenti akademickej obce FEI STU, touto formou by sme Vás chceli informovať o Doplňujúcich voľbách do Študentskej časti Akademického senátu STU (ŠČ AS STU) pre funkčné obdobie od 23.05.2019 do 22.05.2023.

    
 • 22.09.2021
  • Výberové konanie na obsadenie 4 miest odborných asistentov a 1 miesta lektora

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie.

    
 • 21.09.2021
 • 14.09.2021
 • 10.09.2021