Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Program:

 

1. Otvorenie.

2. Výročná správa o činnosti FEI STU za obdobie od 1.2.2006 do 31.1.2007.

3. Slávnostné udelenie Medaily FEI STU.

4. Slávnostné udelenie Medaily dekana FEI STU.

5. Kultúrny program.

6. Záver.