Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní inauguračnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, § 4, ods. 9 a 10, na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie, sa dňa

 

23.10.2007 o 9.00 hodine

 

bude konať verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing.  Mikuláša Hubu,   PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechiky a informatiky STU v Bratislave, na tému:


Nelineárne systémy s obmedzeniami.

 

 

doc. Ing. Ján Vajda, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave  1.10.2007