Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie  

   1 miesta odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy FEI STU.

 

Požiadavky:

   VŠ vzdelanie učiteľského smeru  odbor vodné športy.

 

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom a prehľadom publikačnej  činnosti, zasielajte najneskôr do 21. januára 2008 na adresu FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                              doc. Ing. Ján Vajda, CSc. v.r.                                                                                                                                                                                                                                                         d e k a n

 

 

 

V Bratislave  7.1.2008