Prejsť na obsah
Dianie na FEI

od 3.9.2008 do 12.9.2008.

V uvedených termínoch NEBUDÚ na pedagogickom oddelení úradné hodiny z dôvodov prípravy akademického roka a zápisov. Harmonogram zápisov:
1., 2., 3. a 4.7.2008 – 1. ročník Bc. štúdium
3. 9. 2008 – 2. ročník Bc. štúdium
5. 9. 2008 – 3. ročník Bc. štúdium
8. 9. 2008 – 1. ročník Ing. štúdium
10. 9. 2008 – 2. ročník Ing. štúdium
v čase od 9.00 do 12.00 h v miestnosti AB 300
.


V tomto čase si môžu vybaviť potvrdenia aj študenti, ktorí nemajú zápis, samozrejme, musia sa preukázať indexom!!

Dôležitá informácia pre študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2.r. Bc. štúdia, 3.r. Bc. štúdia a 2.r. Ing. štúdia: do dňa zápisu je každý študent POVINNÝ skontrolovať si v AIS výsledky skúšok z vykonaných predmetov a vážený študijný priemer za celý akademický rok 2007-08. Nezrovnalosti (výsledok skúšky) si rieši študent sám s príslušným učiteľom.

Bratislava 16.06.2008                                                             Pedagogické oddelenie