Prejsť na obsah
Dianie na FEI

   Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

- 1 miesta odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy FEI STU.

Požiadavky:

  • VŠ vzdelanie učiteľského smeru, odbor športové hry – špecializácia volejbal
  • trénerská prax vítaná

     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom prípadne prehľadom publikačnej činnosti zasielajte najneskôr do 4. júla 2008 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

 

                                                                                   doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                                                                                                                                                      d e k a n

V Bratislave  20.6.2008