Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta lektora na Katedru telekomunikácií FEI STU.

Požiadavky:

- ukončené VŠ vzdelanie v odbore Telekomunikácie,
- minimálna prax v odbore 5 rokov so zameraním na telekomunikačnú techniku, telekomunikačné vedenia, digitálne komunikácie a digitálne prenosové systémy a siete.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prípadne prehľadom publikačnej činnosti zasielajte najneskôr do 17.9.2008 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.