Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Telekomunikácie so zameraním na problematiku širokopásmových telekomunikačných sietí a neverejných telekomunikačných sietí a služieb na Katedru telekomunikácií FEI STU.

Požiadavky:

- ukončené VŠ vzdelanie v odbore Telekomunikácie,
- vedecko-akademická hodnosť PhD.,
- publikačná činnosť,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta na Katedru elektrotechnológie FEI STU.

Požiadavky:

- ukončené VŠ vzdelanie v odbore Elektromateriálové inžinierstvo, Fyzikálne inžinierstva prípadne v príbuznom odbore,
- odborná prax v oblasti materiálov a technológií,
- pedagogická prax v oblasti elektrotechnických materiálov a technológií, vysokonapäťovej techniky a káblovej techniky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach.

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom prípadne prehľadom publikačnej činnosti zasielajte najneskôr do 20.11.2008 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.