Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta na Katedru fyziky FEI STU.

Požiadavky:

- VŠ vzdelanie,
- vedecko-akademická hodnosť PhD. fyzikálneho alebo fyzikálno-technického smeru ( prípadne pred odovzdaním dizertačnej práce ) ,
- výskumná aktivita zameraná na experimentálne metódy fyziky kondenzovaných látok s primeranými vlastnými publikáciami v odbore ,
- znalosť jedného svetového jazyka.

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 18. decembra 2008 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.