Prejsť na obsah
Dianie na FEI

1. Postup krokov pre fyzické osoby (zamestnanci FEI STU), za ktoré podáva daňové priznanie FEI STU:

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % z dane z príjmov pre Nadáciu FEI STU, na „Žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň ... za zdaňovacie obdobie 2008“ v bode III vyznačte „Žiadam“ (t.j. prečiarknite nežiadam). Vyplnenú žiadosť odovzdajte p. Boledovičovej alebo p. Točkovej (podľa príslušnosti katedry) do 13.2.2009.
Zároveň odovzdajte vyplnené tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (doc, 40kB) z príjmov FO, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (doc, 41kB)) s výnimkou sumy, reprezentujúcej 2 %.
Potvrdené tlačivo pre daňový úrad dostanete od p. Boledovičovej, alebo p. Točkovej v čase od 16.4. do 20.4.2009. Toto tlačivo zašlite do konca apríla 2009 poštou alebo odovzdajte osobne na vám príslušný daňový úrad (podľa vášho bydliska). V tejto súvislosti môžete požiadať o zaslanie týchto dokumentov aj FEI STU (p. Šabíkovú).

Adresy daňových úradov v Bratislave podľa obvodov:
- Daňový úrad BA I – Radlinského 37, P.O.Box 89, 817 89 Bratislava
- Daňový úrad BA II – Dr. V. Clementisa 10, P.O.Box 36, 820 09 Bratislava
- Daňový úrad BA III – Račianska 153/A, P.O.Box 40, 836 09 Bratislava
- Daňový úrad BA IV – Ševčenkova 32, P.O.Box 232, 850 00 Bratislava
- Daňový úrad BA V – Ševčenkova 32
Adresy daňových úradov mimo Bratislavy nájdete na stránke www.drsr.sk.

2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2009:

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane z príjmov nijaké iné tlačivo.
Vypočítajte si svoje 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 100,- Sk (3.32 eur) pre prijímateľa.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2009) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Poznámky:
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, pretože peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

3. Postup krokov na poukázanie 2 % pre právnické osoby v roku 2009:

Právnické osoby môžu poukázať 2 % z dane z príjmov právnickej osoby aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 250,- Sk (8,30 eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane nijaké iné tlačivo.

 

Prehľad finančných darov pre FEI STU v Bratislave (pdf, 125kB)