Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania:

09. 6. a 10. 6. 2009 teoretická časť,
11. 6. a 12. 6. 2009 praktická časť

Miesto konania:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU,
Katedra merania
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Usporiadateľ:

doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

Kontaktná osoba:

Karol Kováč, 02/602 91 631, karol.kovac@stuba.sk,
Ružena Nagyová, 02/602 91 152, 654 29 600, ruzena.nagyova@stuba.sk

Cieľom kurzu je vysvetliť princípy a metódy potláčania nežiaduceho elektromagnetického ovplyvňovania, zásady konštrukcie elektronických zariadení, ktoré je potrebné dodržať, aby boli splnené požiadavky kladené európskymi a novozavádzanými STN normami na úrovne emisií rušenia a odolnosť voči rušeniu.