Jump to content
Department of languages

Journals

[1] BRATINKOVÁ, M., FOJTLOVÁ, G.: Where Are We and Where Are We Going? A Brief Look at the History of ESP Spectrum. In: ESP Spectrum. - No. 28 (2006), p. 10-12. (in English)

[2] LY ANH, T., PERĎOCHOVÁ, A., NEČAS, V., PAVLICOVÁ, V.: Radiation Resistance Study of Semi-Insulating GaAs-Based Radiation Detectors to Extremely High Gamma Doses. In: Nuclear Physics B. - ISSN 0920-5632. - Vol. 150, Proc.Suppl (2006), p. 402-406. (in English)

[3] PERĎOCHOVÁ, A., NEČAS, V., LY ANH, T., DUBECKÝ, F., BOHÁČEK, P., SEKÁČOVÁ, M., PAVLICOVÁ, V.: The Influence of Top Contact Topology on Detection Properties of Semi-Insulating GaAs Detectors. In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. - ISSN 0168-9002. - Vol. 531 (2004), s. 103-110. (in English)

[4] PODPERA, I.: An Email Writing Class. In: ESP Spectrum. - No. 28 (2006), p. 13-16. (in English)

[5] PODPERA, I.: Dištančné vzdelávanie - prečo ho neskúsiť?. In: ESP Spectrum. - No. 25 (2003), p. 15-19. (in English)

[6] ROVANOVÁ, Ľ.: When in Rome Do As the Romans Do. Intercultural Communication Competence Development. In: ESP Spectrum. - Vol. 11, mim.No (2005), s. 15-18. (in English)

[7] SOLENSKÁ, Ľ.: Comprimation of Specialist Text. In: Fórum cudzích jazykov. - ISSN 1337-9321. - Vol. 1, No. 3 (2009), p. 76-79. (in Slovak)


Conferences

[1] FIRMENT, V., ROVANOVÁ, Ľ.: Digital Clock. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in English)

[2] HUBA, M., ROVANOVÁ, Ľ.: Accreditation of e-Learning Courses: What Are the Key Issues?. In: Podmínky akreditace e-learningových programů : Mezinárodní konference. Poděbrady, Czech Republic, 15.-16.4.2007 (2007). - Brno : ČADUV. - CD-Rom. (in English)

[3] HUBA, M., ROVANOVÁ, Ľ.: Building Quality in e-Learning. In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - CD-Rom. (in English)

[4] KVOCERA, M., MIKLUŠ, M., MATIAŠOVSKÁ, J.: Building Linux Community. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in English)

[5] LY ANH, T., PERĎOCHOVÁ, A., NEČAS, V., PAVLICOVÁ, V.: Radiation Resistance Study of Semi-Insulating GaAs-Based Radiation Detectors to Extremely High Gamma Doses : 9th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors, Siena, Italy, 23.-26.5.2004. In: 9th topical seminar on innovative particle and radiation detectors : Proceedings. Siena, Italy, 23.-26.5.2004. - Bologna : INFN, 2004. - nestr. (in English)

[6] ONDROUŠKOVÁ, D.: Angličtina pre špecifické účely v cestovnom ruchu : Medzinárodná konferencia `Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu`, Bratislava, Slovak Republic, 24.4.2003. In: Evaluation of Business Environment for Tourist Services : Medzinárodná konferencia `Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu`, Bratislava, Slovak Republic, 24.4.2003. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003. - p. 120-122. (in English)

[7] PÄTOPRSTÁ, J.: Alternative Education - Informatics School. In: Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : Sládkovičovo, September 2008. - Sládkovičovo : VŠ Visegrádu, s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-89267-16-3. - p. 98-101. (in Slovak)

[8] PÄTOPRSTÁ, J.: Comparison of Preliminary Study Results of Regular and Distance Students. In: Odborný jazyk na vysokých školách III : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, Czech Republic, 15.2.2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. - p. 138-140. (in Slovak)

[9] PÄTOPRSTÁ, J.: Distance Education - an Effective Form of Continuous Lifelong Education. In: Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 9.-10.3.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2374-6. - p. 64-66. (in Slovak)

[10] PÄTOPRSTÁ, J.: Effectiveness of Distance Education Compared to Classical Form of Tuition. In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - p. 116-117. (in Slovak)

[11] PÄTOPRSTÁ, J.: Media Literacy. In: Foreign Language Competence as an ntegral Component of a University Graduate Profile : Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Brno, Czech Republic, 13.-14.9.2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-261-0. - CD-Rom. (in English)

[12] PÄTOPRSTÁ, J.: Media Literacy and Adequate Technology. In: Profi Lingua 2007 : Mezinárodní konference. Plzeň, 28.-29.6.2007. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - CD-Rom. (in English)

[13] PÄTOPRSTÁ, J.: Using Different Teaching Styles and Approaches in Distance Teaching Material Design in Lifelong Education. In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínchach EU. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2006. - ISBN 80-7044-818-0. - p. 138-141. (in Slovak)

[14] PAVLICOVÁ, V.: Do We Evaluate the Form or the Context? : Konferencia `Filologické teórie, praktická aplikácia a evalvácia vedomostí`, Trnava, Slovak Republic, 8.2.2005. In: Filologické teórie, praktická aplikácia a evalvácia vedomostí : Konferencia. Trnava, Slovenská republika, 8.2.2005. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. - nestr. (in Slovak)

[15] PERĎOCHOVÁ, A., LY ANH, T., NEČAS, V., DUBECKÝ, F., PAVLICOVÁ, V.: Vplyv leptania rámikov okolo kontaktov na stripových radiačných detektoroch na báze SI GaAs : 10th International Workshop on Applied Physics of Condensed Matter, Častá-Píla, Slovak Republic, 16.-18.6.2004. In: APCOM 2004. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 10th International Workshop. Častá - Píla, Slovak Republic. 16.- 18. June 2004. - 2004 : STU v Bratislave FEI, 2004. - ISBN 80-227-2073-9. - p. 191-194. (in English)

[16] PERĎOCHOVÁ, A., LY ANH, T., NEČAS, V., DUBECKÝ, F., PAVLICOVÁ, V.: Vplyv topológie SI GaAs detektora na ich detekčné vlastnosti : 9th International Workshop on Applied Physics of Condensed Matter, Malá Lučivná, Slovak Republic, 11.-13.6.2003. In: APCOM 2003. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 9th International Workshop. Malá Lučivná, Slovak Republic. 11.- 13. June 2003. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - ISBN 80-8070-088-5. - p. 96-100. (in English)

[17] PERĎOCHOVÁ, A., NEČAS, V., LY ANH, T., DUBECKÝ, F., BOHÁČEK, P., SEKÁČOVÁ, M., PAVLICOVÁ, V.: Vplyv topológie vrchných kontaktov na detekčné vlastnosti semiizolačných GaAs detektorov : 5th International Workshop on Radiation Imaging Detectors, Riga, Latvia, 7.-11.9.2003. In: 5th International Workshop on Radiation Imaging Detectors, IWORID 2003 : Abstract Book. Riga, Latvia, 7.-11.9.2003. - Riga : BSI, 2003. - p. 33-34. (in English)

[18] PODPERA, I.: Distance Courses of English at FEI STU - Practical Experience : 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, Trnava, Slovak Republic, 14.-15.10.2004. In: CO-MAT-TECH 2004 : Proceedings. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2117-4. - nestr. (in English)

[19] PODPERA, I.: Dištančný kurz angličtiny na FEI STU - začiatok cesty : 11. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003. In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr. (in English)

[20] PODPERA, I.: Email Writing - Active and Interactive : Medzinárodná vedecká konferencia Lingua Summit 2005 `Inovatívne trendy v jazykovej príprave študentov v mnohojazyčnom prostredí`, Trenčín, Slovak Republic, 22.-. In: Lingua Summit 2005 : Inovatívne trendy v jazykovej príprave študentov v mnohojazyčnom prostredí, Medzinárodná konferencia, Trenčín, SR, 22.-23.9.2005. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005. - ISBN 80-8075-102-1. - p. 120-126. (in English)

[21] PODPERA, I.: Email Writing in English - Part of Distance Study Curriculum. In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - p. 123-126. (in English)

[22] PODPERA, I.: Email Writing&Etiquette (Self-Teaching Material) : 13th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2005, Trnava, Slovak Republic, 20.-21.10.2005. In: CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2286-3. - p. 946-954. (in English)

[23] PODPERA, I.: English for Students of Electrical Engineering - Practical Experience of Working with a Lower - Intermediate Course in Moodle. In: Language for Specific Purposes at Universities V. International Conference. Prague, Czech Republic, 11.2.2009 : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, 11.2.2009. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. - ISBN 978-80-213-1901-1. - p. 193-195. (in English)

[24] PODPERA, I.: Innovative Approach to Teaching English at FEI STU - Textbook and e-Learning Materials. In: Virtual University 2008 : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-89316-10-6. - CD-Rom. (in English)

[25] PODPERA, I.: Summary Writting in an ESP Class : Konferencia `Co-Mat-Tech 2002`, Trnava, Slovak Republic, 24.-25.10.2002. In: CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - p. 602-605. (in English)

[26] PODPERA, I.: Teaching English at FEI STU - Distance Courses : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004. In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - p. 253-257. (in English)

[27] PODPERA, I.: Teaching Presentation Skills through e-Learning. In: Odborný jazyk na vysokých školách III : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, Czech Republic, 15.2.2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. - p. 150-152. (in English)

[28] ROVANOVÁ, Ľ.: Assessment of Speaking in e-Learning Environment. In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínchach EU. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2006. - ISBN 80-7044-818-0. - p. 162-164. (in Slovak)

[29] ROVANOVÁ, Ľ.: Can We Benefit from Flexible Learning in Teaching ESP. In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - p. 142-144. (in English)

[30] ROVANOVÁ, Ľ.: Culture and Language Teaching - Can We Separate Them? : 13th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2005, Trnava, Slovak Republic, 20.-21.10.2005. In: CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2286-3. - p. 1035-1039. (in English)

[31] ROVANOVÁ, Ľ., PODPERA, I.: Design of e-Learning English Courses for Professional Communication. In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - p. 70-72. (in English)

[32] ROVANOVÁ, Ľ., BELASOVÁ, J.: E-Learning - A Real Challenge. In: Profi Lingua 2007 : Mezinárodní konference. Plzeň, 28.-29.6.2007. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - CD-Rom. (in English)

[33] ROVANOVÁ, Ľ., PODPERA, I.: English for Professional Communication Self-Teaching Material & Course. In: Languages for Specific Purposes in Higher Education. - Brno : Brno University of Technology, 2006. - ISBN 80-214-3213-6. - p. 170-174. (in English)

[34] ROVANOVÁ, Ľ., PODPERA, I.: English for Students of Electrical Engineering-Textbook and e-Learning Material. In: Odborný jazyk na vysokých školách IV : Sborník prací z mezinárodní konference. Prague, Czech Republic, 11.2.2008. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - p. 173-175. (in English)

[35] ROVANOVÁ, Ľ., PODPERA, I.: English Language Curriculum in Distance Learning Courses at FEI STU. In: Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 9.-10.3.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2374-6. - p. 67-70. (in English)

[36] ROVANOVÁ, Ľ.: Foreign Languages and Technical Universities - A Good Match? : Konferencia `Co-Mat-Tech 2002`, Trnava, Slovak Republic, 24.-25.10.2002. In: CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - p. 609-613. (in English)

[37] ROVANOVÁ, Ľ.: Motivation Enhancement through Relevant Teching Aims and Lesson Content : 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, Trnava, Slovak Republic, 14.-15.10.2004. In: CO-MAT-TECH 2004 : Proceedings. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2117-4. - nestr. (in English)

[38] ROVANOVÁ, Ľ., SOLENSKÁ, Ľ.: Pružné vzdelávanie v jazykoch vzhľadom k rôznym profesijným a individuálnym potrebám študentov : 3rd International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-19.3.2002. In: Virtual University : Proceedings of the 3rd International Conference. Bratislava, Slovak Republic, March 17th - 19th, 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1811-4. - p. 26-28. (in English)

[39] ROVANOVÁ, Ľ.: Sme úspešní vo vyučovaní angličtiny pre špecifické ciele? : 11. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003. In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr. (in English)

[40] ROVANOVÁ, Ľ., PODPERA, I.: Using an Interactive Multimedia Material forť Professional Communication Skills Development : Medzinárodná konferencia `Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II`, Nitra, Slovak Republic, .5.-6.2.2004. In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov 2 : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Nitra, SR. 5.- 6. 2. 2004. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - p. 128-133. (in English)

[41] SOLENSKÁ, Ľ.: Professional Languege Education within the System UNICERT. In: Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : Sládkovičovo, September 2008. - Sládkovičovo : VŠ Visegrádu, s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-89267-16-3. - p. 113-116. (in Slovak)

[42] SOLENSKÁ, Ľ.: Syllabus Design within the UNICERT System. In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínchach EU. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2006. - ISBN 80-7044-818-0. - p. 165-167. (in Slovak)

[43] SOLENSKÁ, Ľ.: Teaching Professional German to Students of Electrical Engineering. In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - p. 150-152. (in German)

[44] SOLENSKÁ, Ľ.: The Unique Role of Foireign Language Teaching at Universities : 11. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003. In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr. (in German)

[45] SOLENSKÁ, Ľ.: Using Current Scientific and Technical Information at Lesson of German. In: Odborný jazyk na vysokých školách III : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, Czech Republic, 15.2.2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. - p. 169-170. (in Slovak)

[46] SOLENSKÁ, Ľ.: Vocabulary Building Strategies : Konferencia `Co-Mat-Tech 2002`, Trnava, Slovak Republic, 24.-25.10.2002. In: CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - p. 620-624. (in German)

[47] SOLENSKÁ, Ľ.: Weg zur internationalen Qualifikation. In: Foreign Language Competence as an ntegral Component of a University Graduate Profile : Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Brno, Czech Republic, 13.-14.9.2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-261-0. - CD-Rom. (in German)

[48] SOLENSKÁ, Ľ.: Wörterschliessung in einem Fachtext. In: Profi Lingua 2007 : Mezinárodní konference. Plzeň, 28.-29.6.2007. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - CD-Rom. (in German)

[49] STUCHLÍKOVÁ, Ľ., GRON, M., CSABAY, O., REDHAMMER, R., ROVANOVÁ, Ľ., HULÉNYI, L., KINDER, R., ŠTEVOVE, M., RADOBICKÝ, J., BEŇO, J., MONDOČKO, P., VACEK, F., MAREK, H., NAGY, A., BEDNÁR, M.: eLearn Central: Interactive www Lesson `Semiconductors and pn Junction of Semiconductors` and the Production of Interactive Animations : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communicaations, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005. In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - p. 225-230. (in English)

[50] STUCHLÍKOVÁ, Ľ., GRON, M., RADOBICKÝ, J., CSABAY, O., ROVANOVÁ, Ľ., BEŇO, J., MONDOČKO, P., ŠTEVOVE, M., ONDRÁŠOVÁ, I., HULÉNYI, L., KINDER, R., HELBICH, M., VACEK, F., NAGY, A., BEDNÁR, M., NEMČOK, P.: Interactive Animations as an e-Learning Motivation Agent : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - p. 151-156. (in English)

[51] STUCHLÍKOVÁ, Ľ., GRON, M., CSABAY, O., HELBICH, M., RADOBICKÝ, J., BEŇO, J., MONDOČKO, P., VACEK, F., HULÉNYI, L., KINDER, R., ROVANOVÁ, Ľ., REDHAMMER, R., NEMČOK, P., BEDNÁR, M., ŠTEVOVE, M., LAZIŠŤAN, F., BENKOVIČ, M., ŠVRČEK, P., BENKO, M., NAGY, A.: Interactive www Course "Electronic Devices and Circuits". In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - p. 119-124. (in English)

[52] STUCHLÍKOVÁ, Ľ., CSABAY, O., REDHAMMER, R., ROVANOVÁ, Ľ., GRON, M., ŠTEVOVE, M., RADOBICKÝ, J., BEŇO, J., MONDOČKO, P., NEMČOK, P.: Interactive WWW Lesson `Semiconductors and pn Junction of Semiconductors` for Course of Electronic Systems and Electronic Devices : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004. In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - p. 155-160. (in English)

[53] STUCHLÍKOVÁ, Ľ., CSABAY, O., ROVANOVÁ, Ľ., GRON, M., RADOBICKÝ, J., ŠTEVOVE, M.: Support e-Learning Materials Creation: Students for Students : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communicaations, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005. In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - p. 319-324. (in English)


Books

[1] ROVANOVÁ, Ľ., MIRONOVOVÁ, E., MIŠTINA, J., PODPERA, I., WALEKOVÁ, G.: English for Professional Communication Development. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 150 p. - ISBN 80-227-2420-3. (in English)

[2] TANDLICHOVÁ, E., BÉREŠOVÁ, J., ROVANOVÁ, Ľ., STRAKOVÁ, Z., STEYNE, L.: Angličtina nejen pro samouky. Teach Yourself English. - 2. dopl. vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2008. - ISBN 978-80-7360-558-2. (in English)

[3] TANDLICHOVÁ, E., BÉREŠOVÁ, J., ROVANOVÁ, Ľ., STRAKOVÁ, Z., STEYNE, L.: Angličtina nielen pre samoukov. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. - 464 p. - ISBN 80-7360-367-X. (in Czech, English, Slovak)

[4] TANDLICHOVÁ, E., ROVANOVÁ, Ľ., STRAKOVÁ, Z., STEYNE, L.: English for Language Schools and Courses. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2008. - 253 p. - ISBN 978-80-7360-801-9. (in Slovak)

[5] TANDLICHOVÁ, E., ROVANOVÁ, Ľ., STRAKOVÁ, Z., STEYNE, L.: English for Language Schools and Courses. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. - 253 p. - ISBN 978-80-7360-894-1. (in Slovak)

[6] TANDLICHOVÁ, E., BÉREŠOVÁ, J., ROVANOVÁ, Ľ., STRAKOVÁ, Z., STEYNE, L.: English Not Only for Self-Teaching. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. - 464 p. - ISBN 80-7360-558-9. (in Czech)


Parts of Books

[1] ČERŇANSKÝ, P., ČERVEŇ, I., DILLINGER, J., HOLÁ, O., HORYLOVÁ, R., CHRAPAN, J., KRUPA, D., OŽVOLDOVÁ, M., PAVLICOVÁ, V., REIFFERS, M., ŠUTTA, A.: Physical Dictionary - Slovak-English, English-Slovak. - Nitra : Protonit, 2007. - 235 p. : 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-969798-7-5


Textbooks

[1] HUBA, M., BIELIKOVÁ, M., BISTÁK, P., KOMÁRIK, E., MIRONOVOVÁ, E., ROVANOVÁ, Ľ., ŽÁKOVÁ, K.: Tímová práca. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2007. - 150 p. (in Slovak)

[2] HUBA, M., BIELIKOVÁ, M., BISTÁK, P., KOMÁRIK, E., MIRONOVOVÁ, E., ROVANOVÁ, Ľ., ŽÁKOVÁ, K.: Tímová práca. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 136 p. - ISBN 80-227-2119-0. (in Slovak)

[3] ROVANOVÁ, Ľ., PÄTOPRSTÁ, J., PODPERA, I., ROBINSONOVÁ, Z.: English for Professional Communication. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 159 p. - 3. vydanie vyšlo v roku 2008 vo vyd:STU Bratislava ISBN 978-80-227-2831-7. - ISBN 80-227-2108-5. (in English)

[4] ROVANOVÁ, Ľ.: Presentation Skills. - Bratislava : FEI STU, 2006. - 80 p. - ISBN 80-227-2512-9. (in English)