Prejsť na obsah
Dianie na FEI
(rozvrhovú akciu), ZS 2010-11 do AIS .
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
  1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 13.9.2010 (pondelok). Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/ .

  2. Ostré prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - začína 14.9.2010 (utorok) o 10:00 hod.

!!! Z technických príčin sa začiatok zapisovania posúva na 12:00 !!!

Zapisovanie končí 16.9.2010 (štvrtok) o 09:30 hod.
V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Upozornenie:

Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka, petr.kolarik@stuba.sk.

 

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na študijnom oddelení vo štvrtok 16.9.2010 a v piatok 17.9.2010 v úradných hodinách na PGO.


blue  Špeciálne požiadavky katedier:

ÚRPI:
Pokyny k zápisu študentov na rozvrhové akcie
(pdf, 100kB)

KTL:
http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/?a=8&s=news#194