Prejsť na obsah
Dianie na FEI
(rozvrhovú akciu), LS 2010-11 do AIS 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
 1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 7. 2. 2011 (pondelok poobede).
  Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 2. Ostré prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - začína 8. 2. 2011 (utorok) o 8:00 hod. Zapisovanie končí 9. 2. 2011 (streda) o 14:00 hod.
  V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch.
  V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Upozornenie:

Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka, ( petr.kolarik@stuba.sk ).

 

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na študijnom oddelení vo štvrtok 10. 2. 2011 a v piatok 11. 2. 2011 od 10:00 do 12:00 na PGO.


blue  Pokyny katedier:

KJ:

Žiadame študentov aby sa dôsledne zapisovali na cvičenia z AJ podľa tej istej úrovne ako minulý semester (A,B,C).

KTL:

Študenti odboru Telekomunikačná technika (2.,3.roč..Bc. a 1.roč.Ing.) sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú riadiť pokynmi, ktoré nájdu na webovej stránke Katedry telekomunikácií :
http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/

KTV:

Zapisovanie na povinný predmet Telesná kultúra pre 2. a 3. ročník sa bude konať na KTV
v dňoch 14. až 16. 2. 2011, od 9:00 do 13:00.
Podrobnejšie informácie na www.elfsport.sk.

ÚRPI: 

 • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu štúdia Priemyselná informatika,
 • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu štúdia Robotika,
 • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu štúdia Kybernetika,
 • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Robotika,
 • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Kybernetika a
 • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Meracia a informačná technika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke

http://www.urpi.elf.stuba.sk/?category=folder&folderId=304

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!