Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Realizácia kurzov programovania v Adobe Flash (Tvorba inteligentnej grafiky a základy programovania a 3D programovanie) na vytvorenie bázy na tvorbu interaktívnych animácií a multimediálnych prvkov ako súčastí elektronického vzdelávania.
Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash Ing. Jiří HRBÁČEK,Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne.
Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.

Termín konania

Od 8:30 - 10:00 začiatočníci
Od 10:30 - 12:00 pokročilí

22. 9. 2011 - štvrtok
 29. 9. 2011 - štvrtok
  6. 10.2011 - štvrtok
13. 10. 2011 - štvrtok
20. 10. 2011 - štvrtok
27. 10. 2011 - štvrtok 3. 11. 2011 - štvrtok
10. 11. 2011 - štvrtok
24. 11. 2011 - štvrtok
 1. 12. 2011 - štvrtok
 8. 12. 2011 - štvrtok


Miesto konania

FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic

Usporiadateľ

Centrum Excelencie „CENAMOST“ (Agentúra pre podporu vedy a výskumu, kontrakt č. VVCE-0049-07) na KME FEI STU v Bratislave

Spoluusporiadateľ

ÚEF FEI STU v Bratislave - eLearn central

Kontaktná osoba

Doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324, 0902618317,
lubica.stuchlikova[at]stuba.sk, lubica.stuchlikova[at]gmail.com