Prejsť na obsah
Knižnica FEI
NÁZOV
ISSN
PER
ODBER
Academia
1335-5864
4
KFEI
Acta Electrotechnica et Informatica
1335-8243
4
KFEI
Acta Metallurgica Slovaca
1335-1532
4
KFEI
Acta Physica Slovaca
0323-0465
6
KFEI, ÚJFI
Alarm magazín 1335-504X 4 ÚEF
AT & P Journal 1335-2237  12 KFEI
Bezpečná práca
0322-8347
6
D-BOZaPO, ÚEAE
Bezpečnosť práce v praxi 1338-2691 12 D-BOZaPO
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
1335-7905
4
KFEI
Civilná ochrana 
1335-4094
6
D-BOZaPO
Computing and Informatics
1335-9150
6
KFEI
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
1336-5002
4
D-PSO
GEO 1336-8001 12 KFEI
Infoware  1335-4787 9 KFEI
Journal of Electrical Engineering – Elektrotechnický časopis
1335-3632
6
KFEI, ÚEAE, ÚE, ÚEF, ÚAMt, ÚJFI, ÚT
Komunikácie – Communications
1335-4205
4
KFEI
Kvalita  1335-9231 4 KFEI
Muscle & Fitness
1335-7867
12
TIŠ
PC Revue + CD
1335-0226
12
KFEI
Poradca 2017 + Zákony I - VI
1335-1583
13
KFEI, D-EO
Práca, mzdy a odmeňovanie
1335-7115
6
D-PSO
Riešení 1000
1335-4159
12
D-EO
Spektrum STU
1336-2593
10
KFEI
Strojárstvo/Strojírenství
1335-2938
12
KFEI
Telesná výchova a šport
1335-2245
4
TIŠ
Transfer 1337-9747 4 KFEI
TTB Transfer Technológií buletin
1339-2654
4
KFEI
TZB Haustechnik – Technické zariadenia budov
1210-356X
5
ÚEAE
Životné prostredie
0044-4863
6
KFEI