Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Realizácia kurzov programovania v Adobe Flash (Tvorba inteligentnej grafiky a základy programovania a 3D programovanie) na vytvorenie bázy na tvorbu interaktívnych animácií a multimediálnych prvkov ako súčastí elektronického vzdelávania. Prednášať bude skúsený pedagóg a odborník v programovaní v Adobe Flash Ing. Jiří HRBÁČEK,Ph.D. z Katedry technické a informační výchovy PdF Masarykovy univerzity v Brne. Nosnou cieľovou skupinou sú záujemcovia z radov študentov a zamestnancov FEI STU v Bratislave podieľajúci sa na tvorbe interaktívnych vzdelávacích materiálov na vzdelávacom portáli eLearn central.
Termín konania: Od 8:15 do 9:45 pokročilí začiatočníci (navštevovali kurz Flash v ZS 2011/2012)
Od 10:00 do 11:30 pokročilí
16. 2. 2012 - štvrtok, 23. 2. 2012 - štvrtok,   1. 3. 2012 - štvrtok,
  8. 3. 2012 - štvrtok, 15. 3. 2012 - štvrtok, 22. 3. 2012 - štvrtok,
30. 3. 2012 - štvrtok,   5. 4. 2012 - štvrtok, 12. 4. 2012 - štvrtok,
19. 4. 2012 - štvrtok, 26. 4. 2012 - štvrtok,   3. 5. 2012 - štvrtok
Miesto konania: FEI STU
Ilkovičova 3
Bratislava 1
SK - 812 19
Slovak Republic
Usporiadateľ : Centrum Excelencie „CENAMOST" (Agentúra pre podporu vedy a výskumu, kontrakt č. VVCE-0049-07) na ÚEF FEI STU v Bratislave
Spoluusporiadateľ:       ÚEF FEI STU v Bratislave - eLearn central
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.,
602 91 324
lubica.stuchlikova [at] stuba.sk , lubica.stuchlikova [at] gmail.com