Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhovú akciu), ZS 2012-13 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
 1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 17. 9. 2012 (pondelok poobede).
  Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.
 2. Ostré prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - začína 18. 9. 2012 (utorok) o 9:00 hod. Zapisovanie končí
  19. 9. 2012
  (streda) o 12:00 hod.

  V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch.
  V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka, ( petr.kolarik@stuba.sk ).

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na študijnom oddelení v stredu
19. 9. 2012 od 13:00 do 16:00 na PGO.


blue  Pokyny katedier:

KJ:

Žiadame študentov aby sa dôsledne zapisovali na cvičenia z AJ podľa tej istej úrovne ako minulý semester (A,B,C).

ÚT:

Študenti odboru Telekomunikačná technika (2., 3. roč..Bc. 1.,2. roč. Ing.) sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú riadiť pokynmi, ktoré nájdu na webovej stránke Katedry telekomunikácií:
http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/

ÚRPI: 

Pokyny pre zápis študentov

 • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu štúdia Priemyselná informatika,
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Robotika,
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Kybernetika a
 • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Aplikovaná mechatronika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke

http://www.urpi.elf.stuba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=40%3Arozvrhy&catid=34&Itemid=128&lang=sk

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!