Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer., PhD.
v zmysle Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa čl. 12, bodu 5., písm. h udeľuje

rektorské voľno
dňa 2. novembra 2012.