Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Všetkým absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie v júli 2013 stali dôstojným aktom, ktorým ukončíte vysokoškolské štúdium.
Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na vás s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky – každý absolvent je povinný po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovej referentke – pani E. Bilkovej.
  2. Promócia absolventov sa uskutoční dňa 12. 7. 2013 – Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava.

Nasledovný časový harmonogramom - 
nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov:

Deň Čas Študijný program
12. júl 2013 - piatok 9:00
(nácvik 7:30)  
 Elektroenergetika, Fyzikálne inžinierstvo, Aplikovaná mechatronika, Kybernetika
11:00
(nácvik 9:30)
 Aplikovaná informatika
13:00
(nácvik 11:30)
 Telekomunikácie
15:00
(nácvik 13:30)
 Rádioelektronika, Mikroelektronika, Robotika, Meracia a informačná technika

 

Upozorňujeme všetkých na uznesenie Kolégia dekana z 26. 5. 1992, v zmysle ktorého absolventi, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Fotografie a videozáznamy zabezpečujú pracovníci, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame všetkých pozvaných, aby svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý absolvent prevezme na pedagogickom oddelení potvrdenie o riadnom skončení inžinierskeho štúdia na FEI STU!

Pedagogické oddelenie FEI STU