Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konajú sa v miestnosti AB300 v čase od 9:00 – 12:00 hod.

1. ročník Bc. štúdium  – Administrácia zápisu: 01. 07. – 04. 07. 2013
1. ročník Bc. štúdium –  po 2. kole PS – 28. 08. 2013
1. ročník Ing. štúdium –  02. 09. 2013

Konajú sa na PGO v čase od 9:00 – 12:00 hod.

2. ročník Bc. štúdium –  26. 08. 2013
3. ročník Bc. štúdium –  27. 08. 2013
2. ročník Ing. štúdium – 03. 09. 2013

Dôležitá informácia pre študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2. r. Bc. štúdia, 3. r. Bc. štúdia a 2. r. Ing. štúdia:

do dňa zápisu je každý študent POVINNÝ skontrolovať si v AIS výsledky skúšok z vykonaných predmetov a vážený študijný priemer za celý akademický rok 2012/2013. Nezrovnalosti (výsledok skúšky) si rieši študent sám s príslušným učiteľom.

Bratislava                                                                                                  Pedagogické oddelenie
28. 06. 2013