Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zmysle Zásad volieb do AS FEI STU v Bratislave schválených 24. 4. 2012 a v súlade s § 26 odstavec 7 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predseda AS FEI STU prof. Ing. František Uherek, PhD. vyhlasuje doplňujúce voľby

členov zamestnaneckej časti Akademického senátu FEI STU v Bratislave na aktuálne volebné obdobie (do 31. 10. 2016) vo volebných obvodoch bývalého ÚRPI a bývalého ÚEAE.