Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhová akcia), LS 2013-14 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
 1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 10. 2. 2014 (pondelok poobede).
  Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 2. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - začína 11. 2. 2014 (utorok) o 7:00 hod.
  Zapisovanie končí 12. 2. 2014
  (streda) o 12:00 hod.

  V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch.
  V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka, ( petr.kolarik@stuba.sk ).

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na študijnom oddelení vo štvrtok 13. 2. 2014 od 13:00 do 16:00 na PGO.

Pokyny ústavov a inštitútov:

IKAL:

Žiadame študentov aby sa dôsledne zapisovali na cvičenia z AJ podľa tej istej úrovne ako minulý semester (A,B,C).

TIŠ:

Povinná telesná výchova pre 1. ročník

Prvý ročník má predmet telesná kultúra zadelený už v rámci centrálneho rozvrhu FEI. Obsahom výučby sú basketbal, volejbal a plávanie, pričom basketbal a volejbal sa vyučujú v jednom semestri.

Povinne voliteľná telesná výchova pre 2. až 3. ročník

Vyššie ročníky si musia predmet telesná kultúra zapísať priamo na TIŠ v prvý týždeň semestra. Môžu si zvoliť ktorýkoľvek z 13 predmetov.

Pondelok   17. 2. 2014   9.00 – 14.00
Utorok   18. 2. 2014   9.00 – 14.00
Streda   19. 2. 2014   9.00 – 14.00


ÚT:

Študenti odboru Telekomunikačná technika (2., 3. roč. Bc. a 1. roč. Ing.) sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú riadiť pokynmi, ktoré nájdu na webovej stránke Ústavu telekomunikácií: http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

 • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu štúdia Priemyselná informatika,
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Robotika a
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu štúdia Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke:

http://www.urpi.fei.stuba.sk/sk/content/rozvrhy-urk

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!