Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konajú sa v miestnosti AB300  o 9:00 hod.

1. ročník Bc. štúdium  – Administrácia zápisu: 01. 07. – 03. 07. 2014
1. ročník Bc. štúdium –  po 2. kole PS – 25. 08. 2014
1. ročník Ing. štúdium –  28. 08. 2014

Konajú sa na PGO v čase od 9:00 – 12:00 hod.

2. ročník Bc. štúdium –  03. 09. 2014
3. ročník Bc. štúdium –  04. 09. 2014
2. ročník Ing. štúdium – 05. 09. 2014

Dôležitá informácia pre študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2. r. Bc. štúdia, 3. r. Bc. štúdia a 2. r. Ing. štúdia:

do dňa zápisu je každý študent POVINNÝ skontrolovať si v AIS výsledky skúšok z vykonaných predmetov a vážený študijný priemer za celý akademický rok 2013/2014. Nezrovnalosti (výsledok skúšky) si rieši študent sám s príslušným učiteľom.

Bratislava
23. 06. 2014

  Pedagogické oddelenie