Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhová akcia), ZS 2014-15 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
 1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 16. 9. 2014 (utorok poobede).
  Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 2. Ostré prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) - začína 17. 9. 2014 (streda) o 7:00 hod.
  Zapisovanie končí 18. 9. 2014
  (štvrtok) o 12:00 hod.

  V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch.
  V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka, ( petr.kolarik@stuba.sk ).

Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť na študijnom oddelení vo štvrtok 18. 9. 2014 od 13:00 do 16:00 na PGO.

Pokyny ústavov a inštitútov:

IKAL:

Žiadame študentov aby sa dôsledne zapisovali na cvičenia z AJ podľa tej istej úrovne ako minulý semester (A,B,C).

TIŠ:

Zapisovanie predmetu TK pre vyššie ročníky bude od 22. 9. - 24. 9. 2014 v čase 8.30 - 14.00 v priestoroch TIŠ-u.

ÚT:

Študenti *študijného odboru Telekomunikácie (3. roč. Bc. a 1. a 2. roč. Ing.)* sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú riadiť pokynmi, ktoré nájdu na webovej stránke Ústavu telekomunikácií: http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/ v sekcii Aktuality.

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

 • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Priemyselná informatika,
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke:

http://www.urpi.fei.stuba.sk/sk/content/rozvrhy-urk

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!