Prejsť na obsah
Dianie na FEI

(rozvrhovú akciu) LS 2014-15 do AIS

 
Na cvičenia sa prihlasujú všetci študenti okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).
 1. Zobrazenie rozvrhu - rozvrh v AIS bude dostupný 11. 2. 2015 (streda poobede).

  Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 2. Ostré prihlasovaniena cvičenia (rozvrhovú akciu) - Prihlasovanie na cvičenia sa pre študentov otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS. ZS 2014/2015 sa neberie do úvahy, pretože nie sú ešte zadané výsledky za všetky predmety. Všetci prváci inžinierskeho štúdia majú otvorené prihlasovanie v prvej skupine.

  Prihlasovanie začína začína 12. 2. 2015 (štvrtok) od 8:00 hod. postupne pre jednotlivé skupiny a pre všetkých končí 13. 2. 2015 (piatok) o 12:00 hod.:
  12. 2. 2015 od 8:00 hod. študenti s VŠP <1; 1,60> (bakalárske aj inžinierske štúdium),

  12. 2. 2015 od 8:30 hod. študenti s VŠP <1; 2,3> (bakalárske aj inžinierske štúdium),

  12. 2. 2015 od 9:00 hod. všetci študenti  bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia.

  V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na letný semester sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.
  Od 6. 2. 2015 študent vidí od kedy je pre neho otvorené zapisovanie, čiže do ktorej skupiny podľa dosiahnutého VŠP patrí.

Upozornenie:

Každé cvičenie (rozvrhová akcia) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na cvičenie nemôže zapísať.

Každá rozvrhová akcia má nastavený filter pre ročník a program, preto predmety okrem aktuálne študovaného ročníka si neviete sami zapísať. Kontaktujte fakultných integrátorov.
Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť v piatok 13. 2. 2015 od 13:00 do 16:00 v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.

V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka (petr.kolarik@stuba.sk).

Pokyny ústavov a inštitútov:

IKAL:

Žiadame študentov aby sa dôsledne zapisovali na cvičenia z AJ podľa tej istej úrovne ako minulý semester (A,B,C).

ÚT:

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia ŠP Telekomunikácie sa NEBUDÚ PRIHLASOVAŤ na cvičenia (rozvrhovú akciu) vo štvrtok 12. 2. 2015. BUDÚ ZADELENÍ NA CVIČENIA ROZVRHÁRMI ÚT. Zoznamy budú k dispozícii v piatok 13. 2. 2015 (v krajnom prípade 14. 2. 2015) na stránke:http://www.ut.fei.stuba.sk <http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/> v sekcii Aktuality.

Študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia sa pri zapisovaní na rozvrhové akciebudú riadiť pokynmi, ktoré nájdu na stránke: http://www.ut.fei.stuba.sk <http://www.ktl.elf.stuba.sk/portal/> v sekcii Aktuality.

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

 • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Priemyselná informatika,
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a
 • poslucháči 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke:

http://www.urpi.fei.stuba.sk/sk/content/rozvrhy-urk

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

TIŠ:

Telesnú kultúru si študenti vyšších ročníkov FEI STU budú môcť vybrať a zapísať v priestoroch TIŠ v týchto termínoch:
16. 2. 2015    9.00 - 14.00
17. 2. 2015    9.00 - 14.00
18. 2. 2015    9.00 - 15.00