Prejsť na obsah
Dianie na FEI

október 2019

 • 30.10.2019
  • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

    
 • 28.10.2019
 • 22.10.2019
 • 16.10.2019
  • Odovzdali sme štipendiá za Matematiku 2

   V rámci projektu VÚB ambasádor, ktorý je podporovaný Nadáciou VÚB, sme odovzdávali štipendiá za vynikajúce študijné výsledky na predmete Matematika 2. Na získanie štipendia bolo potrebných aspoň 98 zo 100 možných bodov. Gratulujeme oceneným študentom!

    
  • Pozvánka na zasadnutie Akademickej obce FEI STU

   Dekan FEI STU a  predseda Akademického senátu FEI STU si Vás pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie dovoľujú pozvať na výročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty elektrotechniky a  informatiky STU v Bratislave.

    
 • 15.10.2019
 • 10.10.2019
  • Kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

   Kampaň upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môže ich cestovanie skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti, ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie.

    
 • 04.10.2019
 • 03.10.2019
 • 02.10.2019
 • 01.10.2019
  • Pozvánka na medzinárodnú konferenciu IEEE Cybernetics and Informatics (K&I’20)

   Tradičná, v poradí už 30. medzinárodná konferencia Kybernetika a informatika ´20 / IEEE Cybernetics & Informatics (K&I‘20), ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) pod záštitou FEI STU, sa bude konať v dňoch 29.1. – 1.2.2020 v Hoteli Soláň, Velké Karlovice v Českej republike.