Prejsť na obsah
Dianie na FEI

november 2019

 • 28.11.2019
 • 25.11.2019
  • Projekt UltimateGaN získal cenu futurezone Award 2019

   Dňa 21. 11. 2019 sa vo Viedni konalo slávnostné odovzdávanie cien futurezone Award 2019. Na tomto podujatí bola prvýkrát udelená cena za inováciu roka v sekcii 5G sietí. Víťazom v tejto kategórii sa stal výskumný projekt UltimateGaN spoločného európskeho podniku ECSEL JU, ktorého partnerom je aj Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Cenu prevzali Infineon a TU Graz, ktorí projekt nominovali.

    
 • 22.11.2019
  • Oslavy 60. výročia automatizácie na FEI STU v Bratislave

   Pri príležitosti 60. výročia výučby v kybernetike Ústav robotiky a kybernetiky zorganizoval stretnutie za účasti rektora STU v Bratislave, dekana FEI STU v Bratislave, jedného zo zakladateľov kybernetiky na Slovensku prof. Ing. Juraja Bízika, DrSc. a hostí zo slovenských univerzít a spolupracujúcich firiem.

    
 • 21.11.2019
  • Študenti pred tridsiatimi rokmi vstúpili do štrajku

   NEŽNÁ REVOLÚCIA: Oslavujeme 30 rokov slobody. Dnes je to presne tridsať rokov odvtedy, čo študenti našej fakulty vydali prehlásenie a následné vyhlásenie, v ktorom odsúdili brutálny zásah komunistického režimu voči študentom na pražskej Národní třídě a vstúpili do štrajku.

    
 • 20.11.2019
  • Obhajoba dizertačnej práce Ing. Miroslava Novotu

   Vývoj technológií integrovaných obvodov na báze organických polovodičov

    

    

    

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 miesta odborného asistenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

    
 • 18.11.2019
  • Prvé dni revolučných premien na Elektrotechnickej fakulte SVŠT
   NEŽNÁ REVOLÚCIA: Oslavujeme 30 rokov slobody.
   Prečítajte si dobový článok o dianí na našej fakulte v novembri 1989, ktorý vyšiel tesne po Nežnej revolúcii v časopise Technika. Jeho autorom je jeden z aktérov demokratických zmien na EF SVŠT Doc. Hörmann.
    
 • 12.11.2019
 • 07.11.2019
  • InQb Hackathon študentov ÚRK FEI STU

   Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, Henkel Slovensko a Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU spojili svoje sily a odštartovali svoj historicky prvý hackathon, podujatie, počas ktorého mali účastníci vymyslieť užitočné a aplikovateľné riešenie.

    
 • 06.11.2019
  • Erasmus+ štúdium

   Vycestuj na Erasmus+ štúdium. Prezentácia k Erasmus+ programu sa uskutoční dňa 11.11. 2019.

    
 • 05.11.2019
 • 04.11.2019