Prejsť na obsah
Dianie na FEI

november 2020

 • 30.11.2020
 • 26.11.2020
  • Erasmus+ študijné mobility

   Spustenie možnosti podávania prihlášok na akademický rok 2021 / 2022 v AIS bude v termíne od 01.12.2020 od 31.01.2021.

    
 • 25.11.2020
 • 23.11.2020
  • Výberové konanie na obsadenie 4 miest odborných asistentov

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie.

    
 • 16.11.2020