Prejsť na obsah
Dianie na FEI

máj 2020

 • 28.05.2020
  • Výberové konanie na obsadenie 5 miest odborných asistentov

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie.

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie.

    
 • 25.05.2020
  • ELITECH

   22. ročník konferencie pre študentov doktorandského štúdia technických študijných odborov, ktorá sa zameriava na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností.

    
 • 21.05.2020
  • Výskumníci z FEI STU sa uchádzajú o telemedicínsky projekt od EIT Digital

   Výskumná činnosť sa na FEI rovnako ako na celej STU, v týchto časoch nespomalila, práve naopak, stále pribúdajú nové výzvy na riešenie výskumných projektov. Jednou z aktuálnych aktivít zaoberajúcich sa problematikou telemedicíny ako dôležitého nástroja na boj v súčasnej pandemickej situácii je projektový zámer CheckMe v rámci EIT Digital - Digital Wellbeing, podaný spolu s dvomi zahraničnými partnermi.

    
 • 19.05.2020
 • 14.05.2020
  • NBS podpísala memorandum s FEI STU

   Kvalita dát či údajov je pre inštitúciu ako Národná banka Slovenska extrémne dôležitá. Doteraz si pojmy ako umelá inteligencia alebo strojové učenie mnohí spájali len napríklad so skvalitňovaním fotografií v mobilnom telefóne, strojovom rozpoznávaní toho, čo je na fotografii alebo s filtrovaním emailov.