Jump to content
Department of radio and electronics

Journals

[1] BALKANY, TJ., HODGES, AV., ESHRAGHI, A., BUTTS, S., LINGVAI, J., POLÁK, M., KING, JE.: Kochleárne implantáty pre deti - prehľad. In: Acta Oto-Laryngologica. - Vol. 122 (2002), p. 356-362. (in English)

[2] BALKANY, TJ., ESHRAGHI, A., JIAO, H., POLÁK, M., MOU, C., DIETRICH, DW., VAN DE WATER, TR.: Mild Hypothermia Protects Auditory Function during Cochlear Implant Surgery. In: Laryngoscope. - Vol. 115, No. 9 (2005), s. 1543-1547. (in English)

[3] BENÍK, Š., HAJACH, P.: Anténne sústavy - aplikačné možnosti pre mobilné komunikácie. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 11-12 (2002), p. 332-335. (in English)

[4] BENÍK, Š., HAJACH, P.: Cylindrické anténne sústavy - niektoré metódy výpočtu smerných charakteristík. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9/S (2002), p. 197-180. (in English)

[5] BENÍK, Š., HAJACH, P.: Structured Cylindrical Antenna Array. In: Acta Electrotechnica et Informatica. - ISSN 1335-8243. - Vol. 2, No. 4 (2002), p. 45-50. (in Slovak)

[6] BENÍK, Š., HAJACH, P.: Vyžarovanie anténnych sústav s ľubovoľne orientovanými dipólmi. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 7-8 (2002), p. 202-207. (in English)

[7] BERNÁT, P., BALÁŽ, I.: RC autonómne obvody s chaotickým správaním. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 11, No. 2 (2002), p. 1-7. (in English)

[8] BILÍK, V., BEZEK, J.: Určenie parametrov rezonátorov z rozmietaného merania koeficientu odrazu. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9/S (2002), p. 150-153. (in English)

[9] BILÍK, V., BEZEK, J.: Určenie parametrov rezonátorov z rozmietaného merania skalárneho činiteľa prenosu. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9/S (2002), p. 146-149. (in English)

[10] CHOKCHAITAM, S., IWAHASHI, M., ZAVARSKÝ, P., KAMBAYASHI, N.: Prenosová rýchlosť adaptívneho kódovacieho systému založeného na bezdrôtovom DCT. In: IEICE Transactions on Fundaments of Electronics, Communications and Computer Science. - ISSN 0916-8508. - Vol. E85C (2002), p. 403-413. (in English)

[11] COCHEROVÁ, E.: Modifikácia riešiteľa obyčajných diferenciálnych rovníc v Matlabe. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 12, No. 4 (2003), p. 63-66. (in English)

[12] ČERTÍK, M., MASRNOVÁ, S., SITKEY, V., MINÁRIK, M., BREIEROVÁ, E.: Biotechnological production of astaxanthin. In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 99 (2005), s237-s240. (in English)

[13] DAVE, SP., POLÁK, M., CASIANO, RR.: Microdebriders Used in Functional Endoscopic Sinus Surgery: Secondary Analysis and Validation of a New Tissue. In: Laryngoscope. - Vol. 115, No. 9 (2005), s. 1641-1645. (in English)

[14] ESHRAGHI, A., NEHME, O., POLÁK, M., HE, J., ALONSO, O.F., DIETRICH, DW., BALKANY, TJ., VAN DE WATER, TR.: Cochlear Temperature Correlates with Both Temporalis Muscle and Rectal Temperatures. Application for Testing the Otoprotective Effect of Hapothermia. In: Acta Oto-Laryngologica. - Vol.125, No. 9 (2005), s. 922-928. (in English)

[15] ESHRAGHI, A., POLÁK, M., HE, J., TELISCHI, F., BALKANY, TJ., VAN DE WATER, TR.: Pattern of Hearing Loss in a Rat Model of Cochlear Implantation Trauma. In: Otology & Neurology. - Vol. 26, No. 3 (2005), s. 442-447. (in English)

[16] FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., MICHÁLEK, R., LOJKO, B.: Exact Digital Measurement of the Power Network Parameters. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 10, mimoriadne No (2004), s. 15-17. (in English)

[17] FUCHS, P., HRIBIK, J., MICHÁLEK, R., DANIŠOVÁ, V., HRUŠKOVIC, M., GÁBOR, P.: PEM 6711 - Precise Digital Network Analyzer and Standard Electricity Meter. In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Vol. 9, No. 6 (2002), p. 54-56. (in Slovak)

[18] GAŠPARÍK, I., ONDRÁČEK, O.: Electronic Systems and Their Monitoring. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 10, mimoriadne No (2004), s. 18-20. (in Slovak)

[19] GAŠPARÍK, I., ONDRÁČEK, O.: Radioelectronic Systems and Their Using in Car Monitoring. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 11, mimoriadne No (2005), s. 8-10. (in Slovak)

[20] GAŠPARÍK, I., VARGA, G., ONDRÁČEK, O.: Security Systems with the Videosensor Vehicle Identification. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 14, mimoriadne číslo (2008), p. 7-10. (in Slovak)

[21] GAŠPARÍK, I., ONDRÁČEK, O.: The Integrated Security Systems of Intelligent Buildings Based on RFID Technology. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 14, mimoriadne číslo (2008), p. 11-14. (in Slovak)

[22] GAŠPARÍK, I., ONDRÁČEK, O.: The Reliability Model of Radiocommunication System. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 15, mimoriadne No (2009), p. 4-7. (in Slovak)

[23] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK, O.: Paralell Optical Coherence Tomography. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 12, mimoriadne No (2006), p. 104-107. (in Slovak)

[24] HAJACH, P., HARŤANSKÝ, R.: Charakteristiky dipólov s odporovou záťažou. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 12, No. 1 (2003), p. 19-22. (in English)

[25] HORŇÁK, P., KOŠŤÁL, M.: Which Brightnesmeter is Appropriate for Official Measurement. In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Vol. 52, No. 9 (2007), p. 257-261. (in Slovak)

[26] HRČKOVÁ, M., ŠTURDÍK, E., MALIAR, T., ZEMANOVIČ, J.: Biochemical properties of proteolytic enzymes. In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 98 (2004), nestr. (in English)

[27] HRIBIK, J.: Current-to-Frequency Converters with Feedback. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 50, No. 1-2 (1999), p. 44-46

[28] HRIBIK, J., FUCHS, P., HRUŠKOVIC, M., MICHÁLEK, R., LOJKO, B.: Digital Power Network Parameters Measurement. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 14, No. 2 (2005), p. 19-26. (in English)

[29] HRIBIK, J., FUCHS, P., HRUŠKOVIC, M., MICHÁLEK, R., LOJKO, B.: Digitálne merania výkonu a energie. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 4, Section 3 (2004), s. 17-21. (in English)

[30] HRIBIK, J.: Integrator for Small Input Currents. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 46, No. 3 (1995), p. 104-107

[31] HRIBIK, J., MÔCIK, B.: Prevodník prúd - frekvencia. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 42, No. 6 (1991), p. 309-314

[32] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J., KOŠŤÁL, M., SUCHÁNEK, M.: Current Sensors for Electric Power Measurement. In: Senzor. - Vol. 4, No. 3 (1997), p. 12-15

[33] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Digital Capacitance and Inductance Meter. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 8, Section 3, No. 3 (2008), p. 61-64. (in English)

[34] HUSKA, J., KULLA, P.: Content Adaptive True Motion Estimator for H.264 Video Compression. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 16, No. 4 (2007), p. 68-75. (in English)

[35] HUSKA, J., KULLA, P.: Implementation of Hybrid DCT/DPCM Video-Encoder in the DM642 EVM for Educational Purposes. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 5, No. 1-2. - , 2006, p. 31-34. (in English)

[36] KOŠŤÁL, M., PLATZHOFF, L.: New Measurement in Tunnel Horelica for the Benefit of User Safety. In: Tunel. - ISSN 1211-0728. - Vol. 15, No. 2 (2006), p. 52-53. (in English)

[37] KOŠŤÁL, M., NOVÁK, P.: Single-Phase Meter and Wattmeter with ADD7750. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 11, No. 5 (2005), p. 20-21. (in Slovak)

[38] KOTHAJ, P., KOŠŤÁL, M.: Sound Field Simulation in the Room. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 13, No. 6 (2007), p. 36-38. (in Slovak)

[39] KULLA, P., SLÁVIK, Š., HUSKA, J.: Application of FPGAs en Flexible Analogue Electronic Images Generator Design. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 5, No. 1-2. - , 2006, p. 37-42. (in English)

[40] KULLA, P., HUSKA, J., CVÍČELA, P.: Možnosti hardvérovej implementácie číslicových FIR filtrov v hradlových poliach FPGA pre číslicové spracovanie obrazov v reálnom čase. In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 3, No. 2 (2004), s. 17-20. (in English)

[41] KVARDA, P.: Chaos v Hartleyho oscilátore. In: International Journal of Bifurcation and Chaos. - Vol. 12, No. 10 (2002), p. 2229-2232. (in English)

[42] KVARDA, P.: Skúmanie R?sslerovho atraktora pomocou Lorencovho diagramu a Lyapunových koeficientov. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 11, No. 3 (2002), p. 22-23. (in English)

[43] LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M.: Analysis of Lateral Resolution and Contrast of Scanning Capacitance Microscopes. In: Surface Science. - ISSN 0039-6028. - Vol. 566-568 (2004), p. 880-884. (in English)

[44] LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M.: Linearization of inverse-capacitance-based displacement transducers. In: Measurement Science and Technology. - ISSN 0957-0233. - Vol. 12 (2001), p. 77-81. (in English)

[45] LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M.: Rastrovací mikroskop s kombinovanou sondou. In: Review of Scientific Instruments. - ISSN 0034-6748. - Vol. 73 (2002), Iss.8, s.2923-2927. (in English)

[46] LÁNYI, Š., NÁDAŽDY, V., HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Sub-Micrometre-Scale Analysis of Defects in Semiconductors and Dielectrics. In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Vol. 52, No. 10 (2007), p. 290-292. (in English)

[47] LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M.: The resolution limit of scanning capacitance microscopes. In: Journal of physics D - Applied Physics. - ISSN 0022-3727. - Vol. 36 (2003), p. 598-602. (in English)

[48] LOJKO, B., BURIÁN, L.: Application of Modern Microprocessors and Signal Processors in Automobiles. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 11, mimoriadne No (2005), s. 20-23. (in Slovak)

[49] LOVÁS, S., ONDRÁČEK, O., COCHEROVÁ, E., PÚČIK, J., ŠURDA, J.: Education of Biomedical Engineering in Department of Radio and Electronics at FEI STU Bratislava. In: Lékař a technika. - ISSN 0301-5491. - Vol. 38, No. 2 (2008), p. 109-111. (in English)

[50] LOVÁS, S., PÚČIK, J., COCHEROVÁ, E., ONDRÁČEK, O.: POwer Line Interference Elimination in Biosignal Processing. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 12, No. 4 (2006), p. 28-30. (in Slovak)

[51] MADLOVÁ, A.: Autoregresívna a kepstrálna parametrizácia v harmonickom modelovaní reči. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 1-2 (2002), p. 46-49. (in English)

[52] MAJCHRÁK, M., LOVÁS, S., FUCHS, P.: Microphone Array Signal Processing and Its Application in Telecommunications. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 14, mimoriadne číslo (2008), p. 229-231. (in Slovak)

[53] MAKÁŇ, F., ZELENKA, B.: The Real Coming of Next Generation Networks - NGNs. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 11, No. 4 (2005), p. 26-27. (in Slovak)

[54] ORAVEC, V., ROSÍK, V., TRNKOVÁ, M., AMON, K., VINCZE, A., KUKUČKA, M.: Problematics of Using Biophysical Methods in Clinical Practice. In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Vol. 6, No. 2 (2002). - Košice : Technická univerzita v Košiciach, p. 124-131. (in Slovak)

[55] PERKELL, J., POLÁK, M., BALKANY, TJ., VICK, J., LANE, H., STOCKMANN, H., TIEDE, M., ZANDIPOUR, M.: Language-Specific, Hearing-Related Changes in Vowel Spaces: A Study of English- and Spanish-Speaking Cochlear Implant Users : 1st Pan-American/Iberian Meeting on Acoustics, Cancun, Mexico, 2.-6.12.2002. In: The Journal of the Acoustical Society of America. - Vol. 112, No. 5 (2002), p. 2219. (in English)

[56] POLÁK, M., HODGES, AV., KING, JE., BALKANY, TJ.: Ďalšie prospektívne poznatky o sumačných akčných potenciálov u užívateľov kochleárnych implantátov Nucleus 24. In: Hearing Research. - Vol. 188 (2004), s. 104-116. (in English)

[57] POLÁK, M., HODGES, D., BALKANY, TJ.: ECAP, ESR and Subjective Levels for Two Different Nucleus 24 Electrode Arrays. In: Otology & Neurology. - vol. 26, No. 4 (2005), s. 639-645. (in English)

[58] POLÁK, M., ESHRAGHI, A., NEHME, O., AHSAN, S., GUZMAN, J., DELGADO, RE., HE, J., TELISCHI, F., BALKANY, TJ., VAN DE WATER, TR.: Efektívna metóda hodnotenia sluchu a funkcie neurónov sluchového nervu kombináciou ABR, DPOAE a eABR testov v jednom meraní. In: Journal of Neuroscience Methods. - Vol. 134 (2004), s. 141-149. (in English)

[59] POLÁK, M., ESHRAGHI, A., DELGADO, RE., HE, J., NEHME, O., BALKANY, TJ., VAN DE WATER, TR.: Hodnotenie sluchu a funkcie sluchového nervu kombináciou DPOAE, ABR a eABR testov. In: Otolaryngology. - Vol. 129, No. 2 (2003), P158. (in English)

[60] POVALAČ, P., HRIBIK, J.: Computer Controlled Measurement System. - . In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 6, section 1, No. 4 (2006), p. 32-35. (in English)

[61] PŘIBIL, J., MADLOVÁ, A.: Dve metódy syntézy založené na kepstrálnej parametrizácii. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 11, No. 2 (2002), p. 35-39. (in English)

[62] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Statistical Analysis of Spectral Properties and Prosodic Parameters of Emotional Speech. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 9, No. 4 (2009), p. 95-104. (in English)

[63] PŘIBILOVÁ, A., PŘIBIL, J.: Non-Linear Frequency Scale Mapping for Voice Conversion in Text-To-Speech System with Cepstral Description. In: Speech Communication. - ISSN 0167-6393. - Vol. 48 (2006), p. 1691-1703. (in English)

[64] PŘIBILOVÁ, A.: Vplyv preemfázy na harmonický model reči s autoregresnou parametrizáciou. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 12, No. 3 (2003), p. 32-36. (in English)

[65] PŘIBYL, P., KOŠŤÁL, M.: Metodika zkoušení požárů v tunelech pozemních komunikací = Methodology for Fire Testing in Road Tunnels. In: Tunel. - ISSN 1211-0728. - Vol. 17, No. 1 (2008), p. 29-32. (in English, Czech)

[66] PÚČIK, J., COCHEROVÁ, E.: Biomedical Signal Processing by Means of Averaging Methods. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 12, No. 4 (2006), p. 30-32. (in Slovak)

[67] PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O., LOVÁS, S.: Digital Filters for Bionedical Signals. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 12, mimoriadne No (2006), p. 108-111. (in Slovak)

[68] PÚČIK, J., OWEIS, R.J.E.: Metódy rekonštrukcie CT obrazov aplikované v časovo-frekvenčnej reprezentácii signálov. In: EURASIP Journal on Applied Signal Processing. - ISSN 1110-8657. - Vol. 2003, No. 5 (2003), p. 422-429. (in English)

[69] SCHMIDT, Š., VAJDÁK, M., ZAHRADNÍKOVÁ, L., SEKRETÁR, S., ZEMANOVIČ, J.: Porovnanie rôznych metód extrakcie lykopénu z rajčiakových produktov. In: Bulletin potravinárskeho výskumu = Bulletin of food research. - ISSN 0231-9950. - 43 (2004), p. 79-88. (in Slovak)

[70] SMULLEN, J.L., POLÁK, M., HOGDES, A.V., PAYNE, S.B., TELISCHI, F., BALKANY, TJ.: Facial Nerve Stimulation after Cochlear Implantation. In: Laryngoscope. - Vol. 115, No. 6 (2005), s. 977-982. (in English)

[71] ŠTOFANIK, V., VRETENÁR, V., BOHÁČ, V.: Compensation of Systematic Error due to Sampling Rate versus Temperature Dependency Utilizing a Dual-Mode Crystal Oscillator. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 5, section 1 (2005), p. 52-55. (in English)

[72] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I.: Zlepšenie stability frekvencie pri priamej číslicovej syntéze frekvencie. In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 13, No. 2 (2004), s. 17-19. (in English)

[73] THALHAMMER, R., BRAUN, S., DEVCIC-KUHAR, B., KARLOWATZ, G., GRŐSSCHL, M., TRAMPLER, F., BENES, E., NOVOTNY, H., KOŠŤÁL, M.: Monitorovanie viskozity s rezonátorom riadeným kryštálom. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 5-6 (2003), p. 140-143. (in English)

[74] THALHAMMER, R., BRAUN, S., DEVOIOKUHAR, B., GROSCHL, M., TRAMPLER, F., BENES, E., NOWOTNY, H., KOŠŤÁL, M.: Viscosity Sensor Utilizing a Piezoelectric Thickness Shear Sandwich Resonator. In: IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. - ISSN 0885-3010. - Vol. 45, No. 5 (1998), p. 1331-1340

[75] VAN DE WATER, TR., LALLEMEND, F., ESHRAGHI, A., ASHAN, S., HE, J., GUZMAN, J., POLÁK, M., MALGRANGE, B., LEFEBVRE, B.B., STAECKER, H., BALKANY, TJ.: Caspases, the Enemy Within, and Their Role in Oxidative Stress-Induced Apoptosis of Inner Ear Sensory Cells. In: Otology & Neurology. - Vol. 25, No. 4 (2004), s. 627-632. (in English)

[76] VOJTKO, O., MAKÁŇ, F.: Radio Signal in WLAN Networks. In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 11-12 (2005), p. 331-332. (in English)

[77] ZEMANOVIČ, J., PODHORANSKÝ, P., LIPOVSKÝ, M., KRAJČOVIČ, F.: Employing the LonWorks Network in Personal and Estate Protection. In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Vol. 14, mimoriadne číslo (2008), p. 15-18. (in Slovak)


Conferences

[1] BAČA, B.: Algoritmus pre aktívne riadenie šumu : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 382-385. (in English)

[2] BAČA, B., KVARDA, P.: Chaos v akustike : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - p. 81-82. (in English)

[3] BAČA, B.: DSP Experiment of ANC in Duct : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005. In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - p. 130-133. (in English)

[4] BAČA, B., MAKÁŇ, F.: Modifikované aktívne potláčanie hluku : 7th International Acoustic Conference, Kočovce, Slovak Republic, 3.-4.6.2002. In: Noise and Vibration in Practice. Hluk a kmitanie v praxi : Proceedings. Zborník referátov. - Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2002. - ISBN 80-227-1713-4. - p. 69-74. (in English)

[5] BAČA, B.: Systém aktívneho riadenia hluku : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - p. 127-129. (in English)

[6] BALÁŽ, I., MINÁRIK, M., ŠTOFANIK, V.: Crystal Oscillator Design for Using in Sensor Technique. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 427-429. (in English)

[7] BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Dual Mode Crystal Oscillator with the Lever Oscillator : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 69-72. (in English)

[8] BALÁŽ, I., MINÁRIK, M., PÍŠ, P.: Jednotranzistorový dvojmódový kryštálový oscilátor : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 98-101. (in English)

[9] BALÁŽ, I.: O všetkých nevyhnutných podmienkach existencie stabilných oscilácií : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 292-295. (in English)

[10] BÁTORFI, K., PÚČIK, J.: Two-Electrode Biopotential Measurement. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[11] BENČÍK, R., KULLA, P.: Image Encoding in DVB Systems. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-ROM. (in Slovak)

[12] BENÍK, Š., HAJACH, P.: Anténne sústavy pre adaptívne antény : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 362-365. (in English)

[13] BENÍK, Š., HAJACH, P.: Cylindrické anténne sústavy - niektoré metódy výpočtu smerných charakteristík : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002. In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - p. 60. (in English)

[14] BERNÁT, J.: Vytváranie uzáverov množín pre vizualizáciu výpočtov : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003. In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - p. 91-93. (in English)

[15] BERNÁT, P.: Chaotické správanie v autonómnom elektronickom obvode s jednou RC štruktúrou : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002. In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - p. 57-59. (in English)

[16] BERNÁT, P.: Chaotické správanie v obvodoch s nesústredenými parametrami : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - p. 130-131. (in English)

[17] BERNÁT, P., BALÁŽ, I.: Kanonická realizácia elektronického obvodu 4.rádu s jedným nelineárnym rezistorom : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 11-14. (in English)

[18] BERNÁT, P.: Modelovanie konkurentných prípadov : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002. In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - p. 83-85. (in English)

[19] BERNÁT, P.: Prehľad problémov v návrhu počítačových systémov : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - p. 57-59. (in English)

[20] BERNÁT, P., BALÁŽ, I.: Verifikácia chaotického správania v autonómnych obvodoch s rozloženými RC parametrami : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 13-16. (in English)

[21] BILÍK, V., BEZEK, J.: Analysis of Models in Rectangular-Waveguide Noncontacting Shorting Plunger. In: German Microwave Conference - GeMiC 2006 : Karlsruhe, 28.-30.3.2006. - Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2006. - CD-Rom. (in English)

[22] BILÍK, V., BEZEK, J.: Automatic Impedance Matching under High Power Complex Signal Conditions. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 141-144. (in English)

[23] BILÍK, V., EŠTOK, J., BEZEK, J.: Coaxial-To-Coplanar Directional Coupler for Industrial Applications in 2.45 GHz Band : 2.konferencia s výstavou `Mikrovlnná a bezdrôtová technika 2004`, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2004. In: Mikrovlnná a bezdrôtová technika 2004 : 2.konferencia s výstavou. Košice, SR. 13.- 14. 9. 2004. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. - p. 99-101. (in English)

[24] BILÍK, V., ZAJACZOWSKI, P., BEZEK, J., GWAREK, W.: Electromagnetic Simulation and Measurement of a Tuning Stub in R-9 Waveguide : 15th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Warsaw, Poland, 17.-19.5.2004. In: MIKON 2004. Vol.3. 15th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications : Warsaw, Poland. 17.- 19. 5. 2004. - Warsaw : University of Technology, 2004. - p. 853-856. (in English)

[25] BILÍK, V., BEZEK, J.: Electromagnetic Simulation Study of High Power Limits of Waveguide Stub Tuners. In: AMPERE 2009. Proceedings of the 12th International Conference on Microwave and High Frequency Heating : Karlsruhe, Germany, 7.-10.9.2009. - Karlsruhe : Institute of Technology, 2009. - p. 343-346. (in English)

[26] BILÍK, V., BEZEK, J.: Experimental Investigation of Schottky Diode Transfer Characteristics. In: Radioelektronika 2000 : 10th international scientific conference. Bratislava, SK. 12.- 13. Sep. 2000. - Bratislava : STU v Bratislave, 2000. - ISBN 80-227-1389-9. - IV.44-45. (in English)

[27] BILÍK, V., BEZEK, J.: Investifation of High-Power Limits of Stub Tuners by Means of Electromagnetic Simulation. In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - p. 99-102. (in English)

[28] BILÍK, V., BEZEK, J.: Noncontacting R26-Waveguide Sliding Short for Industrial Applications. In: Proceedings of the 36th European Microwave Conference : Manchester, UK, 10.-15.9.2006. - Piscataway : IEEE, 2006. - ISBN 2-9600551-6-0. - p. 1032-1035. (in English)

[29] BILÍK, V.: Six-Port Reflectometers and Their Use in Radio Communications and Industrial Applications : 21.seminář `Měření v mikrovlnné technice`, Prague, Czech Republic, 24.11.2004. In: Měření v mikrovlnné technice : 21.seminář. Praha, ČR. 24.11.2004. - Praha : Česká elektrotechnická společnost, 2004. - p. 21-26. (in Slovak)

[30] BILÍK, V., HUTIRA, F., BEZEK, J.: Two-Probe Coaxial-to-Coplanar Dual Directional Coupler for 2.45-GHz ISM Measurement Application. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 303-306. (in English)

[31] BILÍK, V., BEZEK, J.: Určenie parametrov rezonátorov z rozmietaného merania koeficientu odrazu : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002. In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - p. 55. (in English)

[32] BILÍK, V., BEZEK, J.: Určenie parametrov rezonátorov z rozmietaného merania skalárneho činiteľa prenosu : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002. In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - p. 52. (in English)

[33] BILÍK, V., BEZEK, J.: Vývoj výkonového koaxiálneho šesťportového reflektometra pre priemyselné aplikácie v pásme 2.45 GHz : 12th Conference on Microwave Technique COMITE 2003, Pardubice, Czech Republic, 23-24.9.2003. In: COMITE 2003 : 12th Conference on Microwave Technique COMITE 2003, Pardubice, Czech Republic, 23-24.9.2003. - Pardubice : IEEE, 2003. - p. 97-100. (in English)

[34] BILÍK, V., BEZEK, J.: Waveguide-To-Coaxial Adapter for Measurement Purposes in 2.45 GHz ISM Band. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 269-272. (in English)

[35] BLESÁK, K., KUDJÁK, V.: Rýchly fázový záves s RLC filtrom : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 102-105. (in English)

[36] BORIŠ, M., HRUŠKOVIC, M.: Switch Mode Power Supply Source 2x50 V/350W for Power Amplifier Supply. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[37] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: An Analysis and Performance Evaluation of a PLL´s with Simulation Software. In: Applied Electronics 2008 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. - ISBN 987-80-7043-654-7. - p. 21-24. (in English)

[38] BREZOVIČ, Z.: Digitálne spracovanie šumu typu VF tranzistora : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003. In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - p. 62-64. (in English)

[39] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: Extraction Parameters of Quartz Equivalent Circuit in Matlab. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 385-388. (in English)

[40] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: Linear and Nonlinear Model of PLL Frequency Synthesizer. In: Applied Electronics 2008 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. - ISBN 987-80-7043-654-7. - p. 17-20. (in English)

[41] BREZOVIČ, Z.: Linearized Power Detector with 32-bit RISC Microprocessor for 2.45 GHz ISM Band. In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - p. 25-27. (in English)

[42] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: Model PLL Phase-Noise Performance in Matlab. In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom. (in English)

[43] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: More Accurate Linear Model of Quartz - an Estimation of the Parasitic Resonances Effect. In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom. (in English)

[44] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: Optimization PLL Synthesizer with Active RC Notch Filters. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 199-202. (in English)

[45] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: PLL Phase-Noise Modeling by PC. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 195-198. (in English)

[46] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: PLL Synthesizer with Very Low Discrete Spurious. In: Radioelektronika 2008 : Proceedings of 18th International Conference. Prague, Czech Republic, 24.-25.4.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2087-2. - p. 171-174. (in English)

[47] BREZOVIČ, Z., KUDJÁK, V.: Two Types of Flexible Oscillators for Measurement of Serial and Parallel Resonators. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[48] BRTÁNYI, P., KUDJÁK, V.: DRM Receiver for Laboratory Purposes. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-ROM. (in Slovak)

[49] BRTÁNYI, P., KUDJÁK, V.: Receiving of DRM Signals on AM Broadcast Bands. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[50] BURIÁN, L., FUCHS, P.: A Simple Active Noise Control and Proper Noise Measurement in Acoustic Duct : 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética, Rio de Janeiro, Brazil, 21.-23.9.2005. In: Anais Proceedings : VI Semetro : 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética. Rio de Janeiro, Brazil. 21.- 23. 9. 2005. - Rio de Janeiro : Inmetro, 2005. - p. 261-264. (in English)

[51] BURIÁN, L., FUCHS, P.: A Simple Active Noise Control in Acoustic Duct : 2005 European Conference on Circuit Theory and Design, Cork, Ireland, 29.8.-2.9.2005. In: ECCTD 2005. European Conference on Circuit Theory and Design. Vol. 8 : Cork, Ireland. 29.8.- 2.9. 2005. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005. - p. 265-268. (in English)

[52] BURIÁN, L., FUCHS, P.: A Simple Active Noise Control in an Acoustic Duct : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 373-376. (in English)

[53] BURIÁN, L., FUCHS, P.: Aktívne potláčanie hluku v akustickej rúre : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 414-417. (in English)

[54] BURIÁN, L., FUCHS, P.: ANC Application in Acoustic Duct Based on TMS320C6701 EVM : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005. In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - p. 98-101. (in English)

[55] BURIAN, T., LIPOVSKÝ, M.: Selected Properties of Radio Chanels and Their Simulation in MATLAB/SIMULINK. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[56] COCHEROVÁ, E., ŠTOFANIK, V.: Analysis of Electromagnetic Fields Induced in Implanted Biomedical Device Wires Using TL Model. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 381-384. (in English)

[57] COCHEROVÁ, E., ŠURDA, J., PÚČIK, J., ŠTOFANIK, V.: Dependence of the RF Field Absorption on the Human Body Dimensions. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 327-329. (in English)

[58] COCHEROVÁ, E., ŠURDA, J., ONDRÁČEK, O., ŠTOFANIK, V.: RF Field Orientation Influence on the Specific Absorption Rate in a Biological Object. In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - p. 261-263. (in English)

[59] COCHEROVÁ, E., ŠURDA, J., ŠTOFANIK, V.: Simulation of the RF Field Absorption in the Human Body Model. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 264-266. (in English)

[60] COCHEROVÁ, E.: Teplotné závislosti v modifikovanom Hodgkin-Huxleyho modeli nervového vlákna : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 132-135. (in English)

[61] COCHEROVÁ, E.: The Effects of Microwave Radiation on Processes of the Nerve Cell Membrane : Fr?hlich Centenary International Symposium `Coherence and Electromagnetic Fields in Biological Systems`, Prague, Czech Republic, 1-4.7.2005. In: Coherence and Electromagnetic Fields in biological Systems : Fröhlich Centenary International Symposium. Prague, Czech Republic. 1.- 4. July 2005. - Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. - ISBN 80-86269-13-2. - p. 58-59. (in English)

[62] COCHEROVÁ, E.: Určovanie refraktórnej periódy v Hodgkinovom-Huxleyho modeli membrány nervového vlákna : 4th Electronics Circuits and Systems Conference, Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.9.2003. In: ECS´03. 4th Electronic circuits and systems conference. Proceedings : Bratislava, Slovakia, 11- 12. Sept. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1939-0. - p. 171-174. (in English)

[63] ČERTÍK, M., MASRNOVÁ, S., SITKEY, V., MINÁRIK, M., KMECOVÁ, K., BREIEROVÁ, E.: Physiological regulation of microbial production of astaxanthin. In: Proceedings of the 33nd Annual Conference on Yeasts, Smolenice. - , 2005. - p. 27. (in English)

[64] ČERVENÝ, L., HRIBIK, J.: Low Frequency Vacuum Tube Amplifier. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[65] ĎURAČKOVÁ, D., RACKO, J., MATAY, L., KRAJMER, M., BREZA, J., GRMANOVÁ, A.: Modelling of a Floating Gate MOS Transistor as a Novel Memory Element for Neural Networks. In: APCOM 2007. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 13th International Workshop. Bystrá, Slovak Republic, 27.-29.6.2007. - Žilina : University of Žilina, 2007. - ISBN 978-80-8070-709-5. - p. 171-174. (in English)

[66] FIEBER, E., LOJKO, B.: Car Security System A10F09. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-ROM. (in Slovak)

[67] FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., LOJKO, B., MICHÁLEK, R.: Digital Power and Energy Measurement : 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications and 9th European Workshop on ADC Modelling and Testing, Athens, Greece, 29.9. In: IMECO TC-4. 13th International Symposium on Measurement for Research and Industry Applications and 9th European Workshop on ADC Modelling and Testing : Athens, Greece. 29.9. - 1.10. 2004. - Athens : National Technical University, 2004. - p. 493-497. (in English)

[68] FUCHS, P., HRIBIK, J., LOJKO, B.: Digital Power and Energy Meter with DSP TMS320C6711. In: Texas Instrument Developer Conference [on line] : Dallas, 28.2.-2.3.2006. - Dallas : Texas Instruments, 2006. - http://focus.ti.com/general/docs/tidc/general.tsp. (in English)

[69] FUCHS, P., FERANEC, R., GÁBOR, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., POVAŽANEC, D.: Digital Three-Phase Registration/Calibration Electricity Meter. In: Measurement 2001. Proc. of 3rd International Conference on Measurement : Smolenice, 14.- 17. May 2001. - Bratislava : VEDA, 2001. - p. 66-69

[70] FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., LOJKO, B., MICHÁLEK, R.: Digitálne meranie výkonu a energie : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004. In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr. (in English)

[71] FUCHS, P., MICHÁLEK, R., GÁBOR, P., LOJKO, B., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Digitálny elektromer : 4th International Conference on Measurement `Measurement 2003`, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003. In: Measurement 2003 : Procededings. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - p. 411-414. (in English)

[72] FUCHS, P., LOJKO, B.: Frequency Synthesis Based on the Digital FLL with Array of Charge Pumps : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 456-459. (in English)

[73] FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., MICHÁLEK, R., LOJKO, B.: Presné digitálne meranie výkonu a energie : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VII`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 12.-14.5.2004. In: Nové smery v spracovaní signálov 7. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 12.- 14. 5. 2004. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2004. - p. 192-195. (in English)

[74] FUCHS, P., HEINRICH, J., CVOPA, M., HOSTÝN, V.: Single Phase Electricity Meter Based on Mixed-Signal Processor MSP430FE427 : 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modelling and Testing, Gdynia, Poland, 12.-15.9.200. In: IMECO TC-4. 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Vol.1 : Gdynia, Poland. 12.- 15. 9. 2005. - Gdynia : Maritime University, 2005. - p. 341-344. (in English)

[75] FUCHS, P., HEINRICH, J., CVOPA, M., HOSTÝN, V.: Single Phase Electricity Meter with Most Recent Texas Instruments Microcontroller MSP430FE427 : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 85-88. (in English)

[76] FUCHS, P., MAJCHRÁK, M., KRAJČOVIČ, F., KRAJMER, M.: Single Phase Electricity Meter with PLC Modem. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 235-238. (in English)

[77] FUCHS, P., HEINRICH, J., CVOPA, M., HOSTÝN, V.: Single Phase Electronic Electricity Meter with Mixed Signal Processor MSP430FE427 : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005. In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - p. 416-419. (in English)

[78] GÁBOR, P., FERANEC, R., KISS, M., FUCHS, P.: Universal Board for Education with DSP Starter Kit. In: Radioelektronika 2001 : 11th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 10.- 11. May 2001. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2001. - ISBN 80-214-1861-3. - p. 436-439. (in English)

[79] GAŠPARÍK, I., ONDRÁČEK, O.: Integrated Radio Communication Systems Based on IT. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 11-16. (in English)

[80] GAŠPARÍK, I., ONDRÁČEK, O.: Radiocommunication Systems Ground aur and Their Complex Monitoring. In: Budúcnosť leteckých pozemných zariadení 2008 : Medzinárodný odborný seminár. Vrátna, 29.9.-1.10.2008. - Bratislava : Letecký úrad Slovenskej republiky, 2008. - p. 54-64. (in Slovak)

[81] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK, O.: Dispersion Compensation in Spectral Domain Optical Coherence Tomography. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 222-115. (in English)

[82] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK, O.: Full Field Fourier DEomain Optical Coherence Tomography. In: Applied Electronics 2006 : International Conference. Pilsen, 6.-7.9.2006. - Pilsen : University of West Bohemia, 2006. - p. 47-50. (in English)

[83] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK, O., PÚČIK, J.: Methods for Increasing Measurement Depth in Fourier Domain OCT. In: Applied Electronics 2007 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 5.-6.9.2007. - Pilsen : University of West Bohemia, 2007. - ISBN 987-80-7043-537-3. - p. 61-63. (in English)

[84] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK, O.: New Methods in Optical Coherence Tomography. In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom. (in English)

[85] GRAJCIAR, B., ONDRÁČEK, O.: Synchronization of Readout Process in Parallel Fourier Domain Optical Coherence Tomography. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 312-315. (in English)

[86] GREKSA, Š., BREZOVIČ, Z.: Development and Design of Pariphery Module for Evolutional Board with Microcontroller Atmel - AVR. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-ROM. (in Slovak)

[87] HAGARA, M., MORAVČÍK, J.: Detekcia hrán v obrazoch pomocou operátora PLUS : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 467-470. (in English)

[88] HAGARA, M.: Edge Parameters Determination wirh Wavelets. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 145-148. (in English)

[89] HAGARA, M.: Sub-Pixel Edge Detection with Wavelets. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 353-356. (in English)

[90] HAGARA, M., HLAVATOVIČ, A.: Video Segmentation Based on Pratt's Figure of Merit. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 91-94. (in English)

[91] HAJACH, P., PODHORANSKÝ, P., ZEMANOVIČ, J.: A Four Element Microstrip Patch Array. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 288-291. (in English)

[92] HAJACH, P., KUDJÁK, V., PODHORANSKÝ, P., ZEMANOVIČ, J.: Mobile Omnidirectional Antenna for the Band Up to 1000 MHz for the Evaluation of Videoprocessing Devices Radiation : 13th Conference on Microwave Techniques, Prague, Czech Republic, 26.-28.9.2005. In: COMITE 2005. The 13th conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic. 26.- 28. Sept. 2005. - Praha : Československá sekce IEEE, 2005. - ISBN 80-86582-16-7. - p. 247-250. (in English)

[93] HASSAN, A.: Časovo-frekvenčný rozklad PCG signálu : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 154-156. (in English)

[94] HASSAN, A.: Porovnanie časovo-frekvenčných reprezentácií biomedicínskych signálov : 4th Electronics Circuits and Systems Conference, Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.9.2003. In: ECS´03. 4th Electronic circuits and systems conference. Proceedings : Bratislava, Slovakia, 11- 12. Sept. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1939-0. - p. 131-134. (in English)

[95] HASSAN, A.: Porovnanie metód automatickej detekcie K-komplexov : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003. In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - p. 68-70. (in English)

[96] HOLLÝ, B., HASSAN, A.: AD prevodníky a digitálne signálne procesory v biomedicínsko-inžinierskom vzdelávaní : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 330-332. (in English)

[97] HOLLÝ, B., ŠPILÁK, Ľ.: Digital Filtering of ECG Signal : 5th International Conference `Electro 2004` Connected with the 5th International Conference `New Trends in Diagnostics and Repairs of Electrical Machines and. In: 5th international conference ELEKTRO 2004 connected with the 5th International conference New trends in diagnostics and repairs of electrical machines and equipments : Proceedings. Žilina, Slovenská republika, 25.-26.5.2004. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - p. 326-327. (in Slovak)

[98] HOLLÝ, B., ŠPILÁK, Ľ.: Digitálna filtrácia artefaktov v EKG : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 410-413. (in English)

[99] HOMBAUER, M., BALÁŽ, I.: Short Range Radar Systems Applications. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[100] HORVÁTH, M., PETREK, J.: Programový nástroj pre optimalizáciu rádiokomunikačných sietí : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 245-248. (in English)

[101] HRIBIK, J., LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M.: A High-Input-Impedance Buffer. In: Radioelektronika 2008 : Proceedings of 18th International Conference. Prague, Czech Republic, 24.-25.4.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2087-2. - p. 123-126. (in English)

[102] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., FUCHS, P.: Air Flow Velocity Measurement. In: Mechatronika 2008 : Proceedings of 11th International Conference on Mechatronics. Slovakia, Trenčianske Teplice, June 4-6, 2008. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. - ISBN 978-80-8075-305-4. - p. 119-123. (in English)

[103] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., FUCHS, P.: Air Flow Velocity Measurement : 19th International Metrology Symposium, Opatija, Croatia, 26.-28.9.2005. In: MS 2005. 19th International Metrology Symposium. : Proceedings. Opatija, Croatia. 26.- 28. Sept. 2005. - Zagreb : IMEKO, 2005. - ISBN 953-95179-0-7. - p. 100-103. (in English)

[104] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., GÁBOR, P., MICHÁLEK, R.: Analógové vstupné obvody digitálneho elektromera : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 190-193. (in English)

[105] HRIBIK, J., FUCHS, P., HRUŠKOVIC, M.: Digital Measurement of Electric Power Network Parameters : 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética, Rio de Janeiro, Brazil, 21.-23.9.2005. In: Anais Proceedings : VI Semetro : 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética. Rio de Janeiro, Brazil. 21.- 23. 9. 2005. - Rio de Janeiro : Inmetro, 2005. - p. 183-187. (in English)

[106] HRIBIK, J., FUCHS, P., HRUŠKOVIC, M., MICHÁLEK, R., LOJKO, B.: Digital Power and Energy Measurement : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 60-63. (in English)

[107] HRIBIK, J., LOJKO, B., FUCHS, P., HRUŠKOVIC, M.: Error Correction in Digital Electricity Meters. In: Nové smery v spracovaní signálov 8 : Medzinárodná vedecká konferencia, Tatranské zruby, Slovenská republika, 24.-26.5.2006. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2006. - ISBN 80-8040-294-9. - p. 151-155. (in English)

[108] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., FUCHS, P.: Nonsymmetry and Sensitivity Analysis in an Anemometer. In: Mechatronika 2009 : Proceedings of 12th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 3.-5.6.2009. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-392-4. - p. 53-57. (in English)

[109] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Oscilátor s konštantnou úrovňou výstupného signálu : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VI`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 24.-26.4.2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 1 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 24.- 26. 4. 2002. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2002. - p. 12-15. (in English)

[110] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M., FUCHS, P.: Portable AC Current Source. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 43-45. (in English)

[111] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Power Supply Source for Class TD Power Amplifiers. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 105-108. (in English)

[112] HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Prúdové snímače pre meranie sieťového výkonu : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VII`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 12.-14.5.2004. In: Nové smery v spracovaní signálov 7. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 12.- 14. 5. 2004. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2004. - p. 184-187. (in English)

[113] HRIBIK, J.: Serrasoid Frequency Modulator. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 68-71. (in English)

[114] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J., VÝROST, M.: Air Flow Velocity Measurement : 8th International Symposium on Mechatronics `Mechantromika 2005`, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 19.-21.5.2005. In: Mechatronika 2005. 8th International Symposium on Mechatronics : Trenčianske Teplice, Slovakia. 19.- 21. May 2005. - Trenčín : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2005. - ISBN 80-8075-058-0. - p. 26-29. (in English)

[115] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Class D Power Amplifier : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 73-76. (in English)

[116] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Digital Capacitance and Inductance Meter. In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - p. 237-240. (in English)

[117] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J., FUCHS, P.: Digital Capacitance and Inductance Meter. In: New Trends in Signal Processing IX. International Scientific Conference. Tatranske Zruby, Slovak Republic, 28.-30.5.2008 : Medzinárodná vedecká konferencia, Tatranské zruby, Slovenská republika, 28.-30.5.2008. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2008. - ISBN 978-80-8040-344-7. - p. 129-133. (in English)

[118] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J., FUCHS, P.: Portable Current Source. In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom. (in English)

[119] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Presný kapacitný snímač polohy : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VI`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 24.-26.4.2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 1 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 24.- 26. 4. 2002. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2002. - p. 75-78. (in English)

[120] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Pulse Generator Controlled by Microcontroller. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 39-41. (in English)

[121] HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Voltage and Current Channel of Digital Calibration Electricity Meter. In: Nové smery v spracovaní signálov 5. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Liptovský Mikuláš. SR. 24.- 26. 5. 2000. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2000. - p. 3-8

[122] HUSKA, J., CVÍČELA, P., KULLA, P.: Hardvérová implementácia číslicových FIR filtrov v hradlových poliach FPGa pre číslicové spracovanie obrazu v reálnom čase : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 492-495. (in English)

[123] HUSKA, J., KULLA, P.: A New Block Based Motion Estimation with True Region Motion Field. In: EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007. - Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007. - p. 182-188. (in English)

[124] HUSKA, J., KULLA, P.: A New Recursive Search with Multi Stage Approach for Fast Block Based True Motion Estimation. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 227-232. (in English)

[125] HUSKA, J., KULLA, P.: Adaptive Image Regions Segmentation Based on Motion Estimation Confidence. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[126] HUSKA, J.: Comparing Motion Estimation Algorithms Used in Video Compression. In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom. (in English)

[127] HUSKA, J., KULLA, P.: Possibilities of Motion Vectors Interpolation in Block Based Motion Estimation for 4.264 Video Compression. In: TRANSCOM 2007 : Section 3. Information and Communication Technologies. 7th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Žilina, Slovak Republic, 25.-27.6.2007. - Žilina : University of Žilina, 2007. - ISBN 978-80-8070-693-7. - p. 95-98. (in English)

[128] HUSKA, J., KULLA, P.: Properties of Motion Estimation Algorithms and Influence of Preprocessing Techniques on Motion Estimation Performance. In: IWSSIP 2006. 13th international Workshop on Systems, Signals and Image Processing : Budapest, Hungary, 21.-23.9.2006. - Košice : Harlequin, 2006. - ISBN 80-89082-09-2. - p. 159-162. (in English)

[129] HUSKA, J., KULLA, P.: The Merger of Powered TI DSP DM642 into Education and Research of Radio and Electronics of Faculty of EEIT SUT. In: Texas Instrument Developer Conference [on line] : Dallas, 28.2.-2.3.2006. - Dallas : Texas Instruments, 2006. - http://focus.ti.com/general/docs/tidc/general.tsp. (in English)

[130] HUSKA, J., KULLA, P.: Trends in Block-Matching Motion Estimation Algorithms. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 161-164. (in English)

[131] HUTIRA, F., BEZEK, J., BILÍK, V.: Návth a meranie vlastností logaritmicko-periodickej antény pre pásma DCS, PCS a UMTS mobilných komunikácií : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 453-456. (in English)

[132] JANÁK, J., HRIBIK, J.: Power Meter Based on Time Division Multiplier. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[133] JENDRUCH, M., ZAHRADNÍK, I.: Analysis of Membrane Ionoic Current Fluctuations in Cardiomyocytes. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 113-115. (in Slovak)

[134] JENDRUCH, M., ZAHRADNÍK, I., NOVÁK, P., ŠAŠTINSKÝ, P.: Automatic Solution Exchange System for Electrophysiological Experiments. In: Applied Electronics 2008 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. - ISBN 987-80-7043-654-7. - p. 87-90. (in English)

[135] JENDRUCH, M., ŠAŠTINSKÝ, P.: Solution Exchange System with Automatic Control for Electrophysical Experiments. In: KRÁLÍKY 2009 : Sborník příspěvků konference. Brno, Czech Republic, 31.8.-2.9.2009. - Brno : VUT v Brně, 2009. - ISBN 978-80-214-3938-2. - p. 125-128. (in Slovak)

[136] JUS, M.: Aplikácie fázovacích článkov : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003. In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - p. 71-73. (in English)

[137] JUS, M., ONDRÁČEK, O., PÚČIK, J.: Digital Group Delay Equalizer. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 479-482. (in English)

[138] JUS, M., ONDRÁČEK, O.: Viacrýchlostné spracovanie číslicových signálov : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - p. 12-14. (in English)

[139] JUS, M.: Viacrýchlostné spracovanie číslicových sognálov -banky filtrov : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 366-369. (in English)

[140] KAPUSTA, M., NOVÁK, P., ZAHRADNÍK, I., COCHEROVÁ, E.: Digital data Processing and Control of Electrophysiological Experiment by Use of DSP. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[141] KARDOŠ, Z., BILÍK, V.: Development of 2.45 GHz 7/16-to-8/26 Coaxial Stepped Transition : 2.konferencia s výstavou `Mikrovlnná a bezdrôtová technika 2004`, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2004. In: Mikrovlnná a bezdrôtová technika 2004 : 2.konferencia s výstavou. Košice, SR. 13.- 14. 9. 2004. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004. - p. 102-104. (in English)

[142] KARDOŠ, Z.: Effect of Dielectric Supports on the Coaxial Six-Port Reflectometer Parameters : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005. In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - p. 68-70. (in English)

[143] KOBLIŠKA, J., HÚBEK, P., ŠTOFANIK, V., KUBIČÁK, Ľ.: Comparison of the Wireless Communication Modules: Bluetooth, Zigbee, and RFID. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[144] KOŠŤÁL, M., NOVÁK, P.: Digital Single-Phase Electricity Meter Based on AD7750. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 331-334. (in English)

[145] KOTHAJ, P., KOŠŤÁL, M.: Calculation of Sound Field Distribution Map with SPL Mapper. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 218-221. (in English)

[146] KOVÁČ, D., PODHORANSKÝ, P., NAGY, A.: A Simple Measurement Method of the Frequency and Phase Response of a Loudspeaker : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 478-481. (in English)

[147] KRAJČOVIČ, F., ZEMANOVIČ, J., KOZINKA, S., PODHORANSKÝ, P.: Influence of Harmful Interference to Power Line Communication. In: KRÁLÍKY 2009 : Sborník příspěvků konference. Brno, Czech Republic, 31.8.-2.9.2009. - Brno : VUT v Brně, 2009. - ISBN 978-80-214-3938-2. - p. 160-163. (in Slovak)

[148] KRAJČOVIČ, F., PODHORANSKÝ, P., FUCHS, P., HRIBIK, J.: Influence of Harmful Interference to Power Line Communication. In: Communication and Information Technologies : 5th Scientific Conference with International Participation. Stary Smokovec, Slovak Republic, 14.-16.10.2009. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2009. - CD-Rom. (in Slovak)

[149] KRAJČOVIČ, F., KRAJMER, M., LIPOVSKÝ, M., MAJCHRÁK, M., PODHORANSKÝ, P.: Investigation of Harmful Interference to Power Line Communication Bit Rate. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 51-55. (in English)

[150] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Discrete Reliability Growth Models : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 409-412. (in English)

[151] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Electronic Circuits and Transmission of Informations - Practicanle Experiences : Seminář Teorie obvod? `Moderní sm?ry výuky elektrotechniky a elektroniky`, Brno, Czech Republic, 21.-22.9.2005. In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky : Konf. Brno, Česko, Seminář Teorie obvodů STO-5, 12.- 13. Okt. 1994. - Brno : Vojenská akademie Brno, 1994. - p. 80-82. (in Slovak)

[152] KRAJČUŠKOVÁ, Z., BREZOVIČ, Z.: Electronic Elements and Circuits. In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky : Seminář Teorie obvodů. Brno, Czech Republic, 24.-25.9.2008. - Brno : VUT v Brně, 2008. - p. 128-131. (in Slovak)

[153] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: New Reliability Growth Model. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 219-222. (in English)

[154] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Software reliability Models. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 399-402. (in English)

[155] KRAJČUŠKOVÁ, Z., ŽIDEK, F.: Some Aspects of the Nonstationary Random Signal Analysis : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VI`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 24.-26.4.2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 1 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 24.- 26. 4. 2002. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2002. - p. 3-6. (in Slovak)

[156] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Stručný prieskum modelov rastu spoľahlivosti : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 459-462. (in English)

[157] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Team Project - the New Form of an Individual Project in Credit Study in the Program of Study Electronics at the Faculty of Electrical Engineering and Informatio : Seminář Teorie obvod? 8. Moderní sm?ry výuky elektrotechniky a elektroniky, Brno, Czech Republic, 25.-26.9.2002. In: Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky : Seminář Teorie obvodu 8. Brno, Czech Republic, 25.-26.9.2002. - Brno : VA, 2002. - p. 191-194. (in Slovak)

[158] KRAJČUŠKOVÁ, Z., KUKUČKA, M.: Telemedicine Technology - Elective Subject in the Study Program Radioelectronics. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 307-309. (in Slovak)

[159] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: The Credit Study and Individual Projects in the Program of Electronics Study at the FEI STU in Bratislava : Konference s mezinárodní účastí `M?řicí a řídicí technika v biomedicín?`, Rožnov p.Radhošt?m, Czech Republic, 2.-4.9.2003. In: Měřicí a řídicí technika v biomedicíně : Konference s mezinárodní účastí `M?řicí a řídicí technika v biomedicín?`, Rožnov p.Radhošt?m, Czech Republic, 2.-4.9.2003. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. - p. 6-11. (in Slovak)

[160] KRAJČUŠKOVÁ, Z., KUKUČKA, M.: The Study Program Radiolectronics in Magister Degree - Block of Biomedical Engineering. In: Trendy v biomedicínském inženýrství : Kladno, Czech Republic, 11.-13.9.2007. - Praha : ČVUT, 2007. - p. 37-39. (in Slovak)

[161] KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Unconventional Reliability Growth Model. In: Radioelektronika 2008 : Proceedings of 18th International Conference. Prague, Czech Republic, 24.-25.4.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2087-2. - p. 207-210. (in English)

[162] KRAJMER, M., ĎURAČKOVÁ, D., RACKO, J., BREZA, J., GRMANOVÁ, A.: Simulation of Some Properties of the Pseodostructure of a Floating Gate MOS Transistor. In: APCOM 2008. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 14th International Workshop. Bystrá, Slovak Republic, 25.-27.6.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2902-4. - p. 121-124. (in English)

[163] KRIŽAN, M., BREZOVIČ, Z.: Control and Monitoring through Computer Network LAN. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[164] KRIŽAN, M., BREZOVIČ, Z.: Microprocessor Controlled LCD Display. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[165] KUBINEC, P.: Frekvenčný transpozer s TMS320C26 - digitálny zvukový efekt : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 186-189. (in English)

[166] KUBINEC, P.: Geometrical Determination of Comb Filter Reverberator Parameters. In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom. (in English)

[167] KUBINEC, P.: Niektoré vlastnosti interpolácie zvukového signálu pomocou oknovanej Sí-funkcie : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 471-473. (in English)

[168] KUBINEC, P.: Properties of Comb Filters Reverberator. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 302-305. (in English)

[169] KUBINEC, P.: Some Properties of Nested Allpass Structure Reverberator - A Digital Sound Effect : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 334-337. (in English)

[170] KUDJÁK, V., BREZOVIČ, Z.: A Flexible Oscillator for Measurement of Varactor-Tuned Resonator. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 59-62. (in English)

[171] KUDJÁK, V., PODHORANSKÝ, P., BREZOVIČ, Z.: Použitie tabuľkového prostredia Excel pre analýzu a optimalizáciu charakteristík VCXO : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 36-39. (in English)

[172] KUDJÁK, V., BREZOVIČ, Z.: VCXO Tune Characteristics with Two Resonator Model of the Quartz. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 5-8. (in English)

[173] KUKUČKA, M., KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Application of Logic Diagnostic System as Support in Treatment Process. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 187-190. (in English)

[174] KUKUČKA, M., KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Design of Advanced Experimental Fuzzy Diagnostic System. In: Trendy v biomedicínském inženýrství : Kladno, Czech Republic, 11.-13.9.2007. - Praha : ČVUT, 2007. - p. 262-265. (in English)

[175] KUKUČKA, M.: Design of Experimental Fuzzy Diagnostic System. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 499-502. (in English)

[176] KUKUČKA, M., LEHOCKI, F., JUHÁS, P., PÍŠ, P.: Diagnostika štítnaj žľazy fuzzy expertným systémom : 4th International Workshop on Biosignal Interpretation BSI 2002, Como, Italy, 24.-26.6.2002. In: 4th International Workshop on Biosignal Interpretation. BSI 2002 : Proceedings.Como, Italy, 24.-26.6.2002. - Milano : Polytechnic University, 2002. - p. 477-480. (in English)

[177] KUKUČKA, M.: Modeling of Logic Diagnostic System Knowledge Base Evaluation. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 227-230. (in English)

[178] KULLA, P., PERONČÍK, Ľ.: Autonomous Half-Automating System for CRT Displays of CTVR : 8th International Symposium on Mechatronics `Mechantromika 2005`, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 19.-21.5.2005. In: Mechatronika 2005. 8th International Symposium on Mechatronics : Trenčianske Teplice, Slovakia. 19.- 21. May 2005. - Trenčín : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2005. - ISBN 80-8075-058-0. - p. 107-111. (in English)

[179] KULLA, P.: Digitálna televízia : 1.seminár s medzinárodnou účasťo `Nové trendy v televíznej technike`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.11.2004. In: Nové trendy v televíznej technike : 1. seminár s medzinárodnou účasťou.Bratislava, SR. 15.- 16. 11. 2004. - , 2004. - nestr. (in Slovak)

[180] KULLA, P., SLÁVIK, Š.: Employment of FPGA in TV Color Bar Genetaror Design. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 80-85. (in English)

[181] KULLA, P., KAJAN, R.: Implementácia softverových prostriedkov pre číslicové spracovanie šumom degradovaných obrazov v reálnom čase vo výkonnom DSP systéme : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 182-185. (in English)

[182] KULLA, P., SEDLIAK, Ľ.: Nekonvenčná kryptografická metóda kódovania a dekódovania nevititeľných znakových reťazcov v obrazoch : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 154-157. (in English)

[183] KULLA, P., SABAKA, P., HUSKA, J.: Simple Possibilities of 2D DCT Application in Digital Monochrome Image Cryptography. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - CD-Rom. (in English)

[184] KULLA, P., BENČÍK, R.: User Extendable Software Tool for Source Encoding of Video Sequences in Education of DVB System Principles. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 289-292. (in English)

[185] KURUCZ, P., COCHEROVÁ, E.: 2D Modelling of Microwave Fields Using the FDTD Method. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-ROM. (in Slovak)

[186] LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: A Fast Phase-Locked-Loop Force Detector for Scanning Probe Microscopes. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 72-75. (in English)

[187] LÁNYI, Š., HRUŠKOVIC, M.: Hraničná citlivosť a rozlišiteľnosť rastrovacieho kapacitného mikroskopu : Symposium `Electrically Based Microstructural Characterization, Boston, USA, 26.-31.11.2001. In: Electrically Based Microstructural Characterization. Materials Research Society Symposium Proceedings. Vol. 699 : Boston, USA, 26.-31.11.2001. - Varendale : Materials Research Society, 2002. - nestr. (in English)

[188] LÁNYI, Š., NÁDAŽDY, V., HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Nanoscale Analysis of Defects in Semiconductors by Means of Capacitance- and Charge- Transient Spectroscopy. In: E-MRS 2007 Fall Meeting : Warsaw, Poland, 17.-21.9.2007. - Warsaw : Warsaw University of Technology, 2007. - p. 244. (in English)

[189] LÁNYI, Š., NÁDAŽDY, V., HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Scanning Charge-Transient Microscope. In: Seeing at the NanoScale IV : An International Conference Exploring Nanostructure Imaging, Characterization and Modification Using SPM and Related Techniques. Philadelphia, 17.-20.7.2006. - , 2006. - CD-Rom. (in English)

[190] LAVOR, T., PETREK, J.: GSM Network Design and Capacity Dimensioning. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[191] LEHOCKI, F., PÍŠ, P., KUKUČKA, M.: Estimation of the Efficiency of Medical Diagnostic Systems : 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, USA, 1.-5.9.2004. In: 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. - Maddison : Omnipress, 2004. - p. 3210-3213. (in English)

[192] LEHOCKI, F., KUKUČKA, M., PÍŠ, P.: Hodnotenie kvality systémov pri neinvazívnej diagnostike v endokrinológii : IEEE EMBS Asian-Pacific Conference on Biomedical Engineering 2003, Kyoto, Japan, 20.-22.10.2003. In: IEEE EMBS Asian-Pacific Conference on Biomedical Engineering 2003 : Proceedings of APBME 2003. Kyoto, Japan, 20.-22.10.2003. - Piscataway : IEEE, 2003. - nestr. (in English)

[193] LIPOVSKÝ, M., ZEMANOVIČ, J., PODHORANSKÝ, P.: Design of Modem for Power Communication. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[194] LIPOVSKÝ, M., KRAJČOVIČ, F., PODHORANSKÝ, P.: Design of Universal Measurement System for Testing of Communication Channels. In: Applied Electronics 2008 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. - ISBN 987-80-7043-654-7. - p. 125-128. (in English)

[195] LIPOVSKÝ, M., PODHORANSKÝ, P.: Measurement Systems for Characterization of Wideband Communication Channels. In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom. (in English)

[196] LIPOVSKÝ, M., ZEMANOVIČ, J., PODHORANSKÝ, P.: Modem for Power Line Communication. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 91-96. (in English)

[197] LIPOVSKÝ, M., ZEMANOVIČ, J., KRAJČOVIČ, F.: Universal Measuring System for Radio Channel Characterization with Vector Generator AGILENT N5182A. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008 : IEEE Workshop. Zvůle, Czech Republic, 25.-27.8.2008. - Brno : VUT v Brně, 2008. - ISBN 978-80-214-3709-8. - p. 130-133. (in Slovak)

[198] LOJKO, B., FUCHS, P.: A Contribution to the VCO Modeling and Simulation. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 231-124. (in English)

[199] LOJKO, B., HRIBIK, J., FUCHS, P.: Accurate Digital Three-Phase Electricity Meter and Generator. In: IMEKO 2009. 19th World Congress. Fundamental and Applied Metrology : Proceedings. Lisbon, Portugal, 6.-11.9. 2009. - : IMEKO, 2009. - ISBN 978-963-88410-0-1. - p. 724-729. (in English)

[200] LOJKO, B.: Contribution to the Design of a Frequency Synthesizer for Fast Frequency-Hoped Spread-Spectrum Systems. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 413-418. (in English)

[201] LOJKO, B., FUCHS, P.: Frekvenčný záves s vysokou spektrálnou čistotou využívajúci digitálny procesor : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003. In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - p. 77-79. (in English)

[202] LOJKO, B., FUCHS, P.: Frequency Synthesis Based on the Frequency Locked Loop with Array of Charge Pumps Controlled by DSP : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005. In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - p. 76-79. (in English)

[203] LOJKO, B., MICHÁLEK, R., FUCHS, P.: Modelovanie slučky fázového závesu s nelineárnym filtrom : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VII`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 12.-14.5.2004. In: Nové smery v spracovaní signálov 7. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 12.- 14. 5. 2004. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2004. - p. 188-191. (in English)

[204] LOJKO, B., FUCHS, P.: Príspevok k fázovej nestabilite vo fázových závesoch : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 155-158. (in English)

[205] LOJKO, B., FUCHS, P.: Riadenie protiblokovacieho systému (ABS) a protišmykového systému (ASR) v automobiloch so vznetovým motorom na báze DSP TSM320F243 : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 27-30. (in English)

[206] LOJKO, B., FUCHS, P.: The Frequency Synthesizer Based on DAFC with DSP : 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética, Rio de Janeiro, Brazil, 21.-23.9.2005. In: Anais Proceedings : VI Semetro : 6 Seminário Internacional de Metrologia Elética. Rio de Janeiro, Brazil. 21.- 23. 9. 2005. - Rio de Janeiro : Inmetro, 2005. - p. 200-201. (in English)

[207] LOJKO, B., FUCHS, P.: The Frequency Synthesizer Based on DAFC with DSP for Frequency-Hopped Spread-Spectrum Transceivers : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communications, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005. In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - p. 158-161. (in English)

[208] LOVÁS, S., ONDRÁČEK, O., ŠALING, M., ŠURDA, J.: A Comparison of Normal and Pathologic Stabilometric Parameters. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 200-202. (in Slovak)

[209] LOVÁS, S., COCHEROVÁ, E.: FDTD Head Model of Thermal Effects of Electromagnetic Radiation. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 300-303. (in English)

[210] LOVÁS, S., COCHEROVÁ, E.: Heat Propagation in Biological Object Using FTDT Method. In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom. (in English)

[211] LOVÁS, S., ONDRÁČEK, O.: Time-Frequency Analysis of Biosignals. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[212] LOVÁS, S., PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O.: Time-Frequency Detection of Epileptic Spikes. In: ECS´07. 6th Electronic Circuits and Systems Conference : Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 6.-7.9.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2697-9. - p. 149-153. (in English)

[213] LUKÁČ, R., SMOLKA, B., ZAVARSKÝ, P.: Entropia založená na adaptívnom medianovom filtrovaní : 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services WIAMIS 2003, London, UK, 10.-11.4.2003. In: Proceedings of the 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services WIAMIS 2003 : London, UK, 10.-11.4.2003. - London, 2003. - nestr. (in English)

[214] LUKÁČ, R., SMOLKA, B., PLATANIOTIS, K., VENETSANOPOULOS, A., ZAVARSKÝ, P.: Angulárny multikanálový sigma filter : 28th International Conference on Acoustics, Speech & Signal Processing ICASSP 2003, Hong-Kong, Hong-Kong, 6.-10.4.2003. In: Proceedings of the 28th International Conference on Acoustics, Speech & Signal Processing ICASSP 2003 Proceedings of the 28th International Conference on Acoustics, Speech & Signal Processing ICASSP 2003 : Hong-Kong, 6.-10.4.2003. - Piscataway : IEEE, 2003. - 745-748 s. (in English)

[215] LUKÁČ, R., SMOLKA, B., ZAVARSKÝ, P.: Hlučné srdcové sekvencie filtrované optimálnymi mediánovými operátormi : 5th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical systems, Melbourne, Australia, 21.-23.8.2003. In: 5th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems : Melbourne, Australia, 21.-23.8.2003. - New York : IFAC, 2003. - nestr. (in English)

[216] MADLOVÁ, A.: Porovnanie spektrálnej miery a výsledkov posluchových testov : International On-line Workshop `Measurement of Speech and Audio Quality In Networks`, Prague, Czech Republic, 25.1.-28.2.2002. In: Measurement of Speech and Audio Quality In Networks : International On-line Workshop `Measurement of Speech and Audio Quality In Networks`, Prague, Czech Republic, 25.1.-28.2.2002. - Praha : ČVUT, 2002. - p. 37-40. (in English)

[217] MAJCHRÁK, M., PŘIBILOVÁ, A.: Automated Measurement of Microphone Directional Characteristics : 7th International Symposium `Topical Questions of Teaching Mechatronics`, Račková dolina, Slovak Republic, 24.-26.5.2004. In: Mechatronika 2004 : 7th International symposium of mechatronics: Račková dolina/Slovakia/, May 24-26, 2004. - , 2004. - ISBN 80-227-2064-X. - p. 59-64. (in Slovak)

[218] MAJCHRÁK, M., LOVÁS, S., FUCHS, P.: Automated Workplace for Measurement of Directional Characteristics of Microphones. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 97-100. (in English)

[219] MAJCHRÁK, M., FUCHS, P.: Microphone Array Signal and Its Application for Acoustic Scene Analysis. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008 : IEEE Workshop. Zvůle, Czech Republic, 25.-27.8.2008. - Brno : VUT v Brně, 2008. - ISBN 978-80-214-3709-8. - p. 142-143. (in Slovak)

[220] MAJCHRÁK, M., FUCHS, P.: New Methods in Measuring of Directional Characteristics of Microphones. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[221] MAJCHRÁK, M., HEINDRICH, J., FUCHS, P., HOSTÝN, V.: Single Phase Electricity Meter Based on Mixed-Signal Processor MSP430FE427 with PLC Modem. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 419-422. (in English)

[222] MAKÁŇ, F.: Vytváranie mobilých satelitných dátových sietí : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 326-329. (in English)

[223] MAKÁŇ, F.: Zmeny v nových verejných optických sieťach : 8. medzinárodná vedecká konferencia `COFAX-Telekomunikácie 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 23.-24.4.2002. In: COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2002. - Bratislava : D&D Studio, 2002. - ISBN 80-967019-5-9. - nestr. (in English)

[224] MARČEK, S., KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Apparatus for Measurement od Sportmann's Reactive-Flick Abilities. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[225] MASRNOVÁ, S., ČERTÍK, M., SPURNÁ, O., SITKEY, V., MINÁRIK, M.: Biotechnological production of astaxanthin by Phaffia rhodozyma. In: Proceedings of the 32nd Annual Conference on Yeasts, Smolenice, 2004, ISSN 1336-4839. - , 2004. - nestr. (in English)

[226] MASRNOVÁ, S., MINÁRIK, M., ČERTÍK, M., SITKEY, V.: Cultivation of Phaffia rhodozyma in fed-batch culture. In: Proc. 32th International Conference of Slovak Society of chemical engineering. Tatranské Matliare, May 23-27, 2005. - , 2005. - p. 185-1 - 185-4. (in English)

[227] MÉSZÁROS, A., PŘIBILOVÁ, A.: Isolated Words Recognition by the Dynamic Time Warping Method. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[228] MICHÁLEK, R., GÁBOR, P., FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Digitálna časť digitálneho elektromera : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 345-348. (in English)

[229] MICHÁLEK, R.: Digitálne meranie v merači energie : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové smery v spracovaní signálov VI`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 24.-26.4.2002. In: Nové smery v spracovaní signálov 6. Kniha 2 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby. SR. 24.- 26. 4. 2002. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia SNP, 2002. - p. 197-200. (in English)

[230] MICHÁLEK, R., GÁBOR, P., FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Digitálny elektromer : 12th IMEKO TC4 International Symposium, Zagreb, Croatia, 25.-27.9.2002. In: 12th IMEKO TC4 International Symposium. Part 1 : Proceedings. Zagreb, Croatia, 25.-27.9.2002. - Zagreb : Croatian Metrology Society, 2002. - p. 303-306. (in English)

[231] MICHÁLEK, R., GÁBOR, P., LOJKO, B., FUCHS, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: Digitálny merač výkonu a energie : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 99-102. (in English)

[232] MICHÁLEK, R.: Prevodníky prúd - frekvencia : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - p. 135-136. (in English)

[233] MICHÁLEK, R., JUS, M.: Špeciálny digitálny filter : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 479-481. (in English)

[234] MINÁRIK, M., ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., COCHEROVÁ, E.: Crystal Oscillator with Differential Amplifier for Sensoring. In: Radioelektronika 2008 : Proceedings of 18th International Conference. Prague, Czech Republic, 24.-25.4.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2087-2. - p. 183-185. (in English)

[235] MINÁRIK, M.: New approaches to evaluate the results of pressure test. In: 16. European Young Geotechnical Engineers Conference - EYGEC : Proceedings of the Conference, Vienna, 7.-10.7.2004. - Viedeň, 2004. - p. 261-269

[236] MINÁRIK, M., ŠTOFANIK, V.: Optimization of Dual-Mode Crystal Oscillator. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 243-246. (in English)

[237] MINÁRIK, M.: Revaluation of the Methods for Estimating Permeability on Selected Slovak Dams. In: Přehradní dny 2004. Téma 2.:Techniky a technologie oprav,rekonstrukce a modernizací vodních děl : 29.konference.Sborník - 2.sv./České Budějovice,Česká republika,8.-10.6.2004. - Praha : ČVTVHS, 2004. - ISBN 80-02-01643-2. - p. 105-110

[238] MINÁRIK, M., ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I.: Some Remarks to Frequency Tuning of Crystal Oscillators. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 328-330. (in English)

[239] MRÁZ, I., MINÁRIK, M., SITKEY, V., ŠIMON, P., ŠTEFUCA, V., HYBENOVÁ, E., ČERTÍK, M.: Study of possible improvement of quality, functionality and safety of primary fish sources. In: Zborník prednášok zo seminára "Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov". - , 2005. - p. 46-48. (in Slovak)

[240] NAGY, A., PODHORANSKÝ, P.: Distortion Reduction in Electrodynamic Loudspeakers Using Transconductance Amplifiers : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005. In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - p. 80-82. (in English)

[241] NAGY, A.: Kompenzácia nelineárneho skreslenia elektrodynamických reproduktorov : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004. In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - p. 394-398. (in English)

[242] NOVÁČEK, M., ZÁHRADNÍKOVÁ, A., COCHEROVÁ, E.: Modeling of the Heart Cell Function. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[243] NOVÁK, P., HRIBIK, J.: Low-Frequency Digital Phase Meter. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007 (2007). - Bratislava : STU v Bratislave. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[244] OLBERT, P., ZEMANOVIČ, J.: Microchip Microcontrollers Hardware Dabuggers. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[245] ONDÍK, V., FUCHS, P.: Modifications of three Phase Electricity Meter PEM6711. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[246] ONDRÁČEK, O., PÚČIK, J., COCHEROVÁ, E., LOVÁS, S., ŠURDA, J.: Biomedical Engineering at Department of Radio and Electronics FEI STU in Bratislava. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 305-306. (in Slovak)

[247] ONDRÁČEK, O., PÚČIK, J., COCHEROVÁ, E.: Filters for ECG Digital Signal Processing : International Conference Trends in Biomedical Engineering, Žilina, Slovak Republic, 7.-9.9.2005. In: Trends in Biomedical engineering : Conference proceedings. Žilina, Slovak Republik. 7.- 9. Sept. 2005. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-443-0. - p. 91-96. (in English)

[248] ORŠULA, V., KUBINEC, P.: An Acoustic Signal Based Advertisement Detection in Television Broadcasting. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[249] PETREK, J.: An Algorithm for Repeater Station Placement. In: Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. - ISBN 978-80-8075-210-1. - p. 127-131. (in English)

[250] PETREK, J.: Aplikovaná teória sietí - nevyhnutnosť pri návrhu rádiokomunikačných sietí : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 90-93. (in English)

[251] PETREK, J.: Interference between Ultra Wideband Transmitters and UMTS Receiver. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 365-368. (in English)

[252] PETREK, J.: Interference Simulation for Ultra Wideband Signal : 13th Conference on Microwave Techniques, Prague, Czech Republic, 26.-28.9.2005. In: COMITE 2005. The 13th conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic. 26.- 28. Sept. 2005. - Praha : Československá sekce IEEE, 2005. - ISBN 80-86582-16-7. - p. 195-198. (in English)

[253] PETREK, J.: Nový algoritmus pridelenia pre návrh sieťovej topológie hviezda : 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik, Croatia, 15.-18.9.2002. In: 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik, Croatia, 15.-18.9.2002. - Piscataway : IEEE, 2002 ; , 2002 ; , 2002. - p. 789-792. (in English)

[254] PETREK, J.: Optimalizácia topológie rádiokomunikačných sietí použitím digitálnej databázy terénu : 8.medzinárodná vedecká konferencia Cofax-Telekomunikácie 2002, Bratislava, Slovak Republic, 23.-24.4.2002. In: COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2002. - Bratislava : D&D Studio, 2002. - ISBN 80-967019-5-9. - nestr. (in English)

[255] PETREK, J.: The Optimized Concentrator Placement Problem Solution Using GIS. In: Radioelektronika 2008 : Proceedings of 18th International Conference. Prague, Czech Republic, 24.-25.4.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2087-2. - p. 101-104. (in English)

[256] PINDROCH, O., LOJKO, B.: MSP430F169 Evaluation Board. In: Applied Electronics 2007 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 5.-6.9.2007. - Pilsen : University of West Bohemia, 2007. - ISBN 987-80-7043-537-3. - p. 151-154. (in English)

[257] PINDROCH, O., LOJKO, B.: MSP430F169 Evaluation Board. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in English)

[258] PÍŠ, P., KUKUČKA, M., LEHOCKI, F., JUHÁS, G.: Nové prístupy a možnosti v medicínskej diagnostike : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 337-340. (in English)

[259] PÍŠ, P., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M., ŠTOFANIK, V.: Ultrazvukový generátor s riadeným výkonom : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 513-516. (in English)

[260] PODHORANSKÝ, P., KUBINEC, P.: Concept of Compact Disc System Properties Education. In: Applied Electronics 2007 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 5.-6.9.2007. - Pilsen : University of West Bohemia, 2007. - ISBN 987-80-7043-537-3. - p. 155-158. (in English)

[261] PODHORANSKÝ, P., LIPOVSKÝ, M., MAJCHRÁK, M., ZEMANOVIČ, J.: Harmful Interference of Switching Power Supplies in the LonWorks Power Line Communication Systems. In: Applied Electronics 2007 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 5.-6.9.2007. - Pilsen : University of West Bohemia, 2007. - ISBN 987-80-7043-537-3. - p. 159-162. (in English)

[262] PODHORANSKÝ, P., LIPOVSKÝ, M., ZEMANOVIČ, J.: Power Line Transmission Channel Properties and Their Influence to the Transfer Rate of the LonWorks systems. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[263] PODHORANSKÝ, P., KUDJÁK, V., BREZOVIČ, Z.: Spracovanie signálov s malým pomerom signál/šum s použitím frekvenčnej a časovej predselekcie v slučke fázového závesu : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 455-458. (in English)

[264] PODHORANSKÝ, P., LIPOVSKÝ, M., ZEMANOVIČ, J., SABO, M.: Transfer and Error Rate Measurement in the Lon Works Power Line Communication Systems. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 441-443. (in English)

[265] POLÁK, M., HODGES, AV., BALKANY, TJ.: Meranie zloženého akčného potenciálu použitím kochleárneho implantátu Nucleus 24 : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 128-131. (in English)

[266] POLÁK, M., HODGES, AV., KING, JE., BUTTS, S., SIMON, R., WASHUTA, N., BALKANY, TJ.: Objektívne metódy u postlinguálne a prelinguálne hluchých v programovaní kochleárnych implantátov: stapediálny reflex kontra NRT : 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology & Conventional Hearing Aids, Toulouse, France, 5.-6.6.2003. In: 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology & Conventional Hearing Aids : Toulouse, France, 5.-6.6.2003. - Toulouse : Université Paul Sabatier, 2003. - p. 126. (in English)

[267] POLÁK, M., HODGES, AV., BUTTS, S., KING, JE., LINGVAI, J., BALKANY, TJ.: Porovnanie svalového reflektora stredného ucha a telemetria bnervovej odpovede pri programovaní kochleárneho implantátu : 7th International Implant Conference 2002, Manchester, UK, 4.-6.9.2002. In: Cochlear Implant : 7th International Implant Conference 2002, Manchester, UK, 4.-6.9.2002. - Manchester : ICC, 2002. - p. 43. (in English)

[268] POLÁK, M., HODGES, AV., BALKANY, TJ.: Skúsenosti s monitorovaním VIII hlavového nervu pri odstránení sluchového nádora : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 124-127. (in English)

[269] POVALAČ, P., HRIBIK, J.: Computer Controlled Measurement System : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005. In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - p. 105-108. (in English)

[270] PRIBULA, J., COCHEROVÁ, E.: Modelovanie činnosti autonómnej nervovej bunky : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 311-314. (in English)

[271] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Analysis of Cepstral Coefficients Properties of Emotional Speech. In: Digital Technologies 2008 : 5th International Workshop. Žilina, Slovak Republic, 20.-21.11.2008. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-953-2. - CD-Rom. (in English)

[272] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Application of Speaking Style Conversion in the Czech and Slovak TTS System with Cepstral Description. In: 2007 IWSSIP & EC-SIPMCS. 14th International Workshop on Systems, Signals & Image Processing and EURASIP Conference Focused on Speech & Image Processing, Multimedia Communications & Services : Maribor, Slovenia, 27.-30.6.2007. - Maribor : University of Maribor, 2007. - ISBN 978-961-248-029-5. - p. 289-292. (in English)

[273] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Czech TTS Engine for BraillePen Device Based on Pocket PC Platform. In: Electronic Speech Signal Processing : Proceedings of the 16th Conference Joined with the 15th Czech-German workshop Speech Processing: Prague/Česká republika/ September 26-28, 2005. - Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. - p. 402-408. (in English)

[274] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Evaluation of Voice Conversion in TTS System Based on Cepstral Description. In: Analysis of Biomedical Signals and Images : 18th International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2006. - Brno : University of Technology, 2006. - p. 67-69. (in English)

[275] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Voicing Transition Frequency Determination for Harmonic Speech Model. In: IWSSIP 2006. 13th international Workshop on Systems, Signals and Image Processing : Budapest, Hungary, 21.-23.9.2006. - Košice : Harlequin, 2006. - ISBN 80-89082-09-2. - p. 23-28. (in English)

[276] PŘIBILOVÁ, A.: Modifikácia obálky rečového spektra : 13th Czech-German Workshop `Speech Processing`, Prague, Czech Republic, 15.-17.9.2003. In: Speech processing : 13th Czech-German Workshop. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. - p. 30-34. (in English)

[277] PŘIBILOVÁ, A., VÍCH, R.: Nelineárne mapovanie frekvenčnej mierky pre konverziu hlasu : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 100-103. (in English)

[278] PŘIBILOVÁ, A., PŘIBIL, J.: Non-linear methods of voice conversion for text-to -speech systems. In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - p. 86-89. (in English)

[279] PŘIBILOVÁ, A.: Restoration of Degraded Audio Signals. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 369-372. (in English)

[280] PŘIBILOVÁ, A., PŘIBIL, J.: Voice modification in text-to-speech system with cepstral description. In: Speech processing : 14th Czech-German Workshop. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. - ISBN 80-86269-11-6. - p. 48-52. (in English)

[281] PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O., HASSAN, A.: Bispektrálna analýza EEG alfa-rytmu : International Conference `Applied Electronics 2003`, Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2003. In: Applied Electronics. - Applied electronics 2003 : International conference. Pilsen, 10.- 11. Sept. 2003. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. - ISBN 80-7082-951-6, p. 180-183. (in English)

[282] PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O., COCHEROVÁ, E., TRNKA, P.: Detection of Epileptic Spikes by Means of Smoothed Pseudo-Wigner Distribution. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 373-376. (in English)

[283] PÚČIK, J.: DSP Methods for Frequency Demodulation : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 330-333. (in English)

[284] PÚČIK, J., UHRÍK, M., SULTAN, A.M., ŠURDA, J.: Experimental Setup for Cardio-Respiratory Interaction Study. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 126-129. (in English)

[285] PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O.: Heart Rate Variability Spectrum: Physiologic Aliasing and Nonstationarity Considerations. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 71-75. (in English)

[286] PÚČIK, J., HASSAN, A.: Metóda preusporiadania časovo-frekvenčného zobrazenia v marginálnej oblasti : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 214-217. (in English)

[287] PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O., COCHEROVÁ, E., SULTAN, A.M.: Spectrum of Counts Computation for HRV Analysis. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 255-258. (in English)

[288] SAM, A., ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I.: FFH-CDMA Implementation Using FPGA and DDS : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005. In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - p. 428-431. (in English)

[289] SAM, A., ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I.: Vývojová doska pre FH-CDMA systémy : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 411-414. (in English)

[290] SCHNIERER, B., BAČA, B.: Akustický tlak v uzavretej a otvorenej ozvučnici reproduktorovej sústavy : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 342-345. (in English)

[291] SEDLÁK, M., BAČA, B.: Implementácia aktívnej kontroly šumu v DSP : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003. In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - p. 59-61. (in English)

[292] SEDLÁK, M., BAČA, B.: LMS algoritmus filtrácie-X viacnásobnej chyby : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003. In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - p. 181-184. (in English)

[293] SITKEY, V., MINÁRIK, M., ČERTÍK, M.: Comparison of phytosterol extraction from amaranth flour using different organic solvents. In: 33rd International conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. - Tatranské Matliare, May 22-26, 2006. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. - ISBN 80-227-2409-2. - p. 67. (in English)

[294] SITKEY, V., MINÁRIK, M., ČERTÍK, M.: Supercritical CO2 extraction of phytosterols from amaranth flour and their characterization. In: 33rd International conference of Slovak Society of Chemical Engineering : Proceedings. - Tatranské Matliare, May 22-26, 2006. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. - ISBN 80-227-2409-2. - p. 73. (in English)

[295] SKLADAN, B., MICHÁLEK, R., FUCHS, P., HRIBIK, J.: Electronic Calibration Station : 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modelling and Testing, Gdynia, Poland, 12.-15.9.200. In: IMECO TC-4. 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation and 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Vol.1 : Gdynia, Poland. 12.- 15. 9. 2005. - Gdynia : Maritime University, 2005. - p. 110-113. (in English)

[296] SKLADAN, B., FUCHS, P.: System for Automated Calibration of Digital Electricity Meters. In: XVIII IMEKO World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology : Rio de Janeiro, Brazil, 17.-22.9.2006. - , 2006. - CD-Rom. (in English)

[297] SOLÁR, F., PODHORANSKÝ, P.: Vacuum Tube Model Implementation to PSice Software and DSP Simulation with TMS320 Processors. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[298] SPUDIL, I., RUSINA, V.: Testovateľný magnetický senzor pre bezpečné riadiace systémy : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002. In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - p. 110. (in English)

[299] SULTAN, A.M., ONDRÁČEK, O.: Detection of T-Wave Alternans in ECG Signal. In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom. (in English)

[300] SULTAN, A.M.: Evaluation of Modified Spectral Method for T-Wave Alternans Detection in ECG. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 130-132. (in English)

[301] SULTAN, A.M., ONDRÁČEK, O.: Fetal ECG Processing. In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom. (in English)

[302] ŠAŠTINSKÝ, P., JENDRUCH, M.: Design of the Power Transformer and Inductor in the Switch-Mode Power Supplies. In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - p. 65-68. (in English)

[303] ŠAŠTINSKÝ, P., JENDRUCH, M.: Synchronous Rectifier in DC/DC Converters. In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom. (in English)

[304] ŠAŠTINSKÝ, P., HRIBIK, J., HRUŠKOVIC, M.: The Circuit Ensuring Sinusoidal Taking of Current from AC Line. In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom. (in English)

[305] ŠČEPKA, T., COCHEROVÁ, E.: Influence of Antenna Radiation from Electronic Communication Equipments on the Biological Objects. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-ROM. (in Slovak)

[306] ŠELIGA, M., ZAPLETAL, G., COCHEROVÁ, E.: Radiofrequency Field Influence on the Biological Object. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[307] ŠIMOR, S.: Potlačovanie šumu v audiosignáloch na báze waveletovej transformácie : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004. In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - p. 399-402. (in English)

[308] ŠÍRA, K., BREZOVIČ, Z.: Module for Radio Frequency Identification. In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom. (in Slovak)

[309] ŠTOFANIK, A., ŠTOFANIK, V.: Optimalization of the Temperature Regulation of the Thermostat Based on Peltier Thermoelectric Modules. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[310] ŠTOFANIK, V., SAM, A.M., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Digital Recursive Oscillator with Reduced Frequency versus Temperature Dependency Utilizing a Dual-Mode Crystal Oscillator : 2005 Joint IEEE International Frequency Control Symposium and Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting, Vancouver, Canada, 29.-31.8.2005. In: Proceedings of the 2005 joint IEEE international frequency control symposium and precise time and time interval systems and applications meeting : Vancouver, Canada, 29.-31.8.2005. - Piscataway : IEEE, 2005. - p. 517-521. (in English)

[311] ŠTOFANIK, V., SAM, A.M., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Direct Digital Synthesizer Clock Frequency Versus Temperature Dependency Compensation Using Two Look-Up Tables : 2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. Joint 20th Anniversary Conference, Montréal, Canada, 23.-27.8.2004. In: IEEE UFFC 2004. International Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control : Joint 20th Anniversary Conference. Montréal, Canada. 23.- 27. 8. 2004. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004. - p. 770-774. (in English)

[312] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Dual-Mode Crystal Oscillator with Simultaneous Excitation of Two Overtones in a Stress Compensated Quartz Resonator. In: TimeNaw '07 : European Frequency and Time Forum joint with the 2007 IEEE International Frequency Control Symposium. Geneva, Switzerland, 29.5.-1.6.2007 (2007). - Piscataway : IEEE. - p. 227-229. (in English)

[313] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Employment of Miniature Multilayer Ceramic Inductors in the DMXO with Excitation of Two Overtones in SC-Cut. In: 22nd European Frequency and Time Forum : Toulouse, France, 22.-25.4.2008. - Toulouse, 2008. (in English)

[314] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M., COCHEROVÁ, E.: Investigation of Self-Temperature-Aensing of SC-Cut with Simultaneous Excitation of Two Higher Overtones in Dual-Mode Crystal Oscillator. In: 2008 IEEE International Frequency Control Symposium : Honolulu, Hawaii, USA, 19.-21.5.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-1795-7. - CD-Rom. (in English)

[315] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I.: Jednoduchá metóda zlepšenia frekvenčnej stability pri priamej číslicovej syntéze frekvencie : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004. In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - p. 48-51. (in English)

[316] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M., KOZINKA, S.: Multi-Mode Crystal Oscillator for Simultaneous Excitation of Three Thickness-Shear Modes in Stress Compensated Resonator. In: EFTF-IFCS 2009 Joint Conference : EFTF'09: European Frequency and Time Forum. IEEE-FCS '09: Frequency Control Symposium. Besancon, France, 20.-24.4.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-7244-3510-4. - p. 516-619. (in English)

[317] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I.: Nová vylepšená metódy číslicovej frekvenčnej syntézy : XXVII General Assembly of the International Union of Radio Science, Maastricht, the Netherlands, 17.-24.8.2002. In: XXVII General Assembly of the International Union of Radio Science. URSI : Maastricht, Netherlands, 17.-24.8.2002. - Ghent : URSI, 2002. - nestr. (in English)

[318] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Slowly Varying Function Method Applied to Calculation of Transients in Dual-C-Mode Crystal Oscillator. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 54-57. (in English)

[319] ŠTOFANIK, V., SAM, A., MARKOVIČ, M., VRETENÁR, V.: Určovanie teploty použitím dvojmódového kryštálového oscilátora : International Conference `Applied Electronics 2002`, Pilsen, Czech Republic, 11.-12.9.2002. In: Applied Electronics. - Applied electronics 2002 : International conference. Pilsen, 11.- 12. Sept. 2002. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2002. - ISBN 80-7082-881-1, p. 159-162. (in English)

[320] ŠTOFANIK, V., MINÁRIK, M., BOHÁČ, V.: Utilization of Miniature Multilayer Ceramic Inductors in the Dual-Mode Crystal Oscillator. In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - CD-Rom. (in English)

[321] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., SAM, A.: Vplyv amplitúdového kvantizačného šumu v priamej číslicovej syntéze frekvencie : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002. In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - p. 94-97. (in English)

[322] ŠTOFANIK, V., BALÁŽ, I., MINÁRIK, M.: Vylepšenie teplotne kompenzovaného DDS : 2002 IEEE International Frequency Control Symposium & PDA Exhibition, New Orleans, USA, 29.5.-1.6.2002. In: Proceedings of the 2002 IEEE International Frequency Control & PDA Exhibition : New Orleans, USA. 29.5.- 1.6. 2002. - Piscataway : IEEE, 2002. - p. 662-664. (in English)

[323] ŠUBA, P., HERBRIK, M., LOJKO, B.: Digital Signal Processing Methods Based on dsPIC Processor. In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom. (in Slovak)

[324] ŠURDA, J., ONDRÁČEK, O.: Analysis of Heart Rate Variability with Using Nonlinear Dynamics. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 133-136-. (in Slovak)

[325] ŠURDA, J., PÚČIK, J., ONDRÁČEK, O., LOVÁS, S.: Harmonic-to-Noise Ratio of Emotional Speech. In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom. (in English)

[326] ŠURDA, J.: Spectral Analysis of ECG Signal. In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom. (in English)

[327] ŠURDA, J., LOVÁS, S., ONDRÁČEK, O.: Spectral Analysis of Heart Rate Variability. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008 : IEEE Workshop. Zvůle, Czech Republic, 25.-27.8.2008. - Brno : VUT v Brně, 2008. - ISBN 978-80-214-3709-8. - p. 297-300. (in Slovak)

[328] ŠURDA, J., LOVÁS, S., PÚČIK, J., JUS, M.: Spectral Properties of ECG Signal. In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - p. 537-541. (in English)

[329] ŠURDA, J., COCHEROVÁ, E., ONDRÁČEK, O.: Tissue Parameters Influence on the Microwave Energy Absorption in Biological Objects. In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - p. 257-260. (in English)

[330] THALHAMMER, R., BRAUN, S., DEVCIC-KUHAR, B., GROSCHL, M., KOŠŤÁL, M., HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J., ET AL.: Viscosity sensor based upon an Angular Momentum Compensated Piezoelectric Thickness Shear Sandwich Resonator. In: Proceedings of the Annual IEEE International Frequency Control Symposium. - , 1997. - p. 105-113

[331] VANDÁKOVÁ, M., JURAŠČÍK, M., ANNUS, J., MINÁRIK, M., POLAKOVIČ, M.: Production of fructosyltransferase in semi-pilot stirred-tank and air-lift bioreactors. In: Book of Abstracts of the 32nd International Conference of SSChE. - , 2005. - nestr. (in English)

[332] VLK, L., KULLA, P.: 2D Images Filtration in Quasi Real Time within System with Frame Grabber KAPA LAB and Platform Borland C++ Builder. In: ŠVOČ 2009. Proceedings of Winning Works : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom. (in Slovak)

[333] VRABEC, J., KOZINA, M., PÍŠ, P., LEHOCKI, F.: VOGBO - Videooculography. In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - p. 214-217. (in English)

[334] ZAHRADNÍK, I., COCHEROVÁ, E., ZAHRADNÍKOVÁ, A.: Microsystems Approach to Electrical and Calcium Signaling in Cardiac Muscle Cells. In: Trends in Biomedical Engineering : Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3105-8. - p. 145-148. (in Slovak)

[335] ZAVARSKÝ, P., KAMIYVA, M., KAMBAYASHI, N.: Nový prístup k analýze výkonu neortogonálnych presných bánk rekonštrukčných filtrov v aplikácii na rekonštrukciu signálu : 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik, Croatia, 16.-18.9.2002. In: 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Dubrovnik, Croatia, 15.-18.9.2002. - Piscataway : IEEE, 2002 ; , 2002 ; , 2002. - p. 911-914. (in English)

[336] ZEMANOVIČ, J., HAJACH, P., PODHORANSKÝ, P., KRAJČOVIČ, F.: Input Impedance Calculation of Off Centre Fed Microstrip Slot Antenna. In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom. (in English)

[337] ZEMANOVIČ, J., LIPOVSKÝ, M., KRAJČOVIČ, F.: Using Metamaterials for Assembly of Electronicaly Steerable Radiation Pattern. In: Sborník příspěvků konference Zvůle 2008 : IEEE Workshop. Zvůle, Czech Republic, 25.-27.8.2008. - Brno : VUT v Brně, 2008. - ISBN 978-80-214-3709-8. - p. 297-300. (in Slovak)

[338] ZEMANOVIČ, J., HAJACH, P., PODHORANSKÝ, P.: Verification of Four Elements Helical Antennas Array Design Procedure. In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - p. 257-260. (in English)


Books

[1] KOTULIAKOVÁ, J., ŽIDEK, F., PAVLOVIČOVÁ, J.: Teória obvodov. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 229 p. : 2. príl. - ISBN 80-227-1930-7. (in Slovak)

[2] KUDJÁK, V., BREZOVIČ, Z.: Elektronické obvody a prenos informácií. - Bratislava : FEI STU, 2002. - 148 p.

[3] ONDRÁČEK, O.: Discrete Signals and Systems. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - 250 p. - ISBN 80-227-1649-9. (in Slovak)

[4] ONDRÁČEK, O., COCHEROVÁ, E., GAŠPARÍK, I., PÚČIK, J.: Numerical Processing of Signals. Biosignals. - Bratislava : STU, 2007. - 313 p. - ISBN 978-80-227-2695-5. (in Slovak)

[5] ONDRÁČEK, O.: Signals and Systems. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 1999. - 341 p. - ISBN 80-227-1254-X. (in Slovak)

[6] ONDRÁČEK, O.: Signals and Systems. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - 341 p. - ISBN 978-80-227-3956-7. (in Slovak)

[7] ONDRÁČEK, O.: Signály a sústavy. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 341 p. - ISBN 80-227-1875-0. (in Slovak)

[8] PÚČIK, J., COCHEROVÁ, E.: Biosignal Analysis. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - 121 p. - ISBN 978-80-227-2833-1. (in Slovak)


Parts of Books

[1] HRUŠKOVIC, M.: Differential Transformer Bridge Analysis. In: Teoretická elektrotechnika a elektrické meranie : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : Konf. Košice, Slovensko, 7.- 9. sept. 1994. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1994. - p. 39-42. (in English)

[2] LÁNYI, Š., NÁDAŽDY, V., HRUŠKOVIC, M., HRIBIK, J.: Nanoscale Analysis of Defects in Semiconductors and Dielectrics by Means of Charge-Transient Spectroscopy/Microscopy. In: Materials Research Society Symposium Proceedings. - ISSN 0272-9172. - Vol. 1025. - , 2008, B13-05. (in English)

[3] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Application of Expressive Speech in TTS System with Cepstral Description. In: Human-Human and Human-Machine Interaction. - Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2008. - ISBN 978-3-540-70871-1. - p. 201-213. (in English)

[4] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Emotional Style Conversion in the TTS System with Cepstral Description. In: Verbal and Nonverbal Communication Behaviours. - Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2007. - ISBN 978-3-540-76441-0. - p. 65-73. (in English)

[5] PŘIBIL, J., PŘIBILOVÁ, A.: Spectral Flatness Analysis for Emotional Speech Synthesis and Transformation. In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 5641 : Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions (2009), p. 106-115. (in English)

[6] PŘIBILOVÁ, A., PŘIBIL, J.: Harmonic Model for Female Voice Emotional Synthesis. In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 5707 : Biometric ID Management and Multimodal Communication (2009), p. 41-48. (in English)

[7] PŘIBILOVÁ, A., PŘIBIL, J.: Spectrum Modification for Emotional Speech Synthesis. In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 5398 : Multimodal Signals: Cognitive and Algorithmic Issues (2009), p. 232-241. (in English)


Textbooks

[1] HRIBIK, J.: Elektronické meranie. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - 257 p. - ISBN 80-227-1725-8. (in Slovak)

[2] HRIBIK, J., KRAJČUŠKOVÁ, Z.: Elektronické meranie : Návody na cvičenia. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - 91 p. - ISBN 80-227-2291-X. (in Slovak)

[3] HRUŠKOVIC, M.: Obvody spotrebnej elektroniky. - 3. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 323 p. (in Slovak)

[4] HRUŠKOVIC, M.: Obvody spotrebnej elektroniky : Príručka na cvičenia. - 3. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 239 p. - ISBN 80-227-2075-5. (in Slovak)

[5] KUDJÁK, V.: Elektronické obvody a prenos informácií : Príručka k laboratórnym cvičeniam. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 169 p. - ISBN 80-227-1836-X. (in Slovak)

[6] KUDJÁK, V., BREZOVIČ, Z.: Elektronické prvky a obvody. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 147 p. - ISBN 80-227-2444-0. (in Slovak)

[7] KULLA, P., MIKA, F.: Číslicové obvody : Príručka na cvičenia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 98 p. - ISBN 80-227-1833-5. (in Slovak)

[8] ONDRÁČEK, O., PÚČIK, J., JUS, M., COCHEROVÁ, E., HASSAN, A.: Diskrétne signály a sústavy : Návody na cvičenia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 199 p. - ISBN 80-227-1830-0. (in Slovak)

[9] ONDRÁČEK, O., OWEIS, R.J.E., ŠIMOR, S., FARHAT, M.: Signály a sústavy : Návody na cvičenia. - 2. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2001. - 185 p. - ISBN 80-227-1554-9. (in Slovak)