Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Získajte štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike. Je určené pre absolventov Ing. stupňa štúdia na vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Poskytuje ho Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU). Jedinou podmienkou je záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....). 

 


 6 až 12-mesačný pobyt v Nemecku  vo firme, výskumnom ústave, či na univerzite podľa vlastného uváženia. Výška štipendia je 1250 € mesačne.

Online prihlášky od 1.5.2020 do 31.7.2020.


  

 

  

1. apríla 2020 o 13.00 sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK (Ilkovičova 6, Mlynská dolina) v Bratislave, miestnosť CPS+, krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky otázky. Vstup je voľný. Pozvánka na infoseminár.

 

Plagát 

Web CEE Fellowship