Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov


17. 09. 2020: Informácie k výučbe v ZS 2020 / 21 pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia   

11. 09. 2020: Aktuálne ponuky štipendií     

10. 09. 2020: WEBINÁR 17.9.2020 - Adaptácia študentov prvých ročníkov na podmienky vysokoškolského štúdia     

10. 09. 2020: Informácia k začiatku výučby v akademickom roku 2020 / 2021   

10. 09. 2020: Conditions for entry into FEI STU premises

10. 09. 2020: Podmienky vstupu do budovy FEI STU   

02. 09. 2020: Úvod do štúdia pre 1. ročník    

28. 08. 2020: Pokyn riaditeľa UZ ŠDaJ k ubytovaniu pre akademický rok 2020 / 2021   

24. 08. 2020: Promócie - informácie pre absolventov FEI STU v ak. roku 2019 / 2020    

10. 06. 2020: E-zápis pre akad. rok 2020/2021

03. 06. 2020: Informácie k online štátnym skúškam v bakalárskom štúdiu 

03. 06. 2020: Google meet guide - Rýchly návod pre študentské konzultácie 

02. 06. 2020: Metódy efektívneho učenia 2 - webinár pre študentov STU 

26. 02. 2020: Orientácia na trhu práce - webinár pre študentov STU - 28.05.2020 

22. 05. 2020: Registrácia predmetov na ak. rok 2020 / 2021 

21. 05. 2020: Informácie k online štátnym skúškam v inžinierskom štúdiu

20. 05. 2020: Metódy efektívneho učenia - webinár pre študentov STU 

19. 05. 2020: Vyplň dotazník a zúčastni sa výskumu Arizonskej univerzity zameranému na vzťahovú komunikáciu

05. 05. 2020: Informácie k odovzdávaniu diplomových prác

09. 04. 2020: Sprístupnenie STN a TNI na čítanie pre študentov STU 

06. 04. 2020: Oznámenie k odubytovaniu a vyzdvihnutiu si vecí z internátov 

02. 04. 2020: Virtuálna kancelária prodekanky pre bakalárske štúdium - doc. Žanety Eleschovej

26. 03. 2020: Informácie k organizácii výuky a k harmonogramu letného semestra ak. roku 2019/2020


Knižnica FEI STU upozorňuje:

Študovňa je študentom FEI dočasne prístupná od 8.30 do 13.00 hod., a to v obmedzenom počte a za dodržiavania opatrení zabraňujúcich šíreniu koronavírusu.

Vrátiť a vypožičať si študijnú literatúru je možné počas bežných otváracích hodín požičovne.