Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

12. 12. 2011: Postup odovzdávania záverečných prác do AIS-CRZP 

13. 06. 2019: Informácie pre prijatých uchádzačov o zápise

12. 08. 2019: E- zápis 2019-2020

14. 08. 2019: Promócie absolventov bakalárskeho štúdia 2019


Knižnica FEI STU upozorňuje: