Prejsť na obsah
Štúdium

12. 12. 2011: Postup odovzdávania záverečných prác do AIS-CRZP

------------  

11. 8. 2010: Usmernenie dekana k príprave študentov na prácu s elektrickými zariadeniami ikona (82 kB)

15. 5. 2010: Dôležitá informácia pre študentov záverečných ročníkov 

 

Iné: 

Zmeny v poskytovaní zliav na cestovnom 


Knižnica FEI STU upozorňuje: