Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov


16. 09. 2021: Informácie k ubytovaniu a odubytovaniu   

23. 08. 2021: Úvod do štúdia 2021 / 2022  

21. 07. 2021: E-zápis 2021 / 2022 - pokyny  

20. 07. 2021: Informácie k zápisu prijatých uchádzačov v 2. kole prijímacieho konania bakalárskeho štúdia 

18. 06. 2021: Pokyny k štátnej skúške v bakalárskom štúdiu  

01. 06. 2021: Promócie - informácie pre absolventov FEI STU v ak. roku 2020 / 2021  

26. 05. 2021: Informácie k ubytovaniu    

20. 05. 2021: Informácie k odovzdaniu bakalárskej práce   

10. 05. 2021: Postup odovzdávania záverečných prác na STU do AIS v ak. roku 2020/2021  

04. 05. 2021: Informácie k odovzdávaniu diplomových prác a organizácii štátnych skúšok   

29. 04. 2021: Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akad. roka 2020/2021 na STU  

19. 01. 2021: Spresnenie harmonogramu LS pre ak. rok 2020 / 2021 

10. 11. 2020: Spresnenie harmonogramu ZS pre ak. rok 2020 / 2021  

06. 10. 2020: Registračný systém PGO   

05. 10. 2020: Zmena podmienok vstupu do budovy      

05. 10. 2020: STU prechádza od 5. októbra 2020 na dištančnú výučbu (pokyny)     

17. 09. 2020: Informácie k výučbe v ZS 2020 / 21 pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia   

11. 09. 2020: Aktuálne ponuky štipendií     

10. 09. 2020: WEBINÁR 17.9.2020 - Adaptácia študentov prvých ročníkov na podmienky vysokoškolského štúdia     

10. 09. 2020: Informácia k začiatku výučby v akademickom roku 2020 / 2021    

10. 09. 2020: Conditions for entry into FEI STU premises

10. 09. 2020: Podmienky vstupu do budovy FEI STU   

02. 09. 2020: Úvod do štúdia pre 1. ročník    

28. 08. 2020: Pokyn riaditeľa UZ ŠDaJ k ubytovaniu pre akademický rok 2020 / 2021   

24. 08. 2020: Promócie - informácie pre absolventov FEI STU v ak. roku 2019 / 2020    

10. 06. 2020: E-zápis pre akad. rok 2020/2021

03. 06. 2020: Informácie k online štátnym skúškam v bakalárskom štúdiu 

03. 06. 2020: Google meet guide - Rýchly návod pre študentské konzultácie 

02. 06. 2020: Metódy efektívneho učenia 2 - webinár pre študentov STU 

26. 02. 2020: Orientácia na trhu práce - webinár pre študentov STU - 28.05.2020 

22. 05. 2020: Registrácia predmetov na ak. rok 2020 / 2021 

21. 05. 2020: Informácie k online štátnym skúškam v inžinierskom štúdiu

20. 05. 2020: Metódy efektívneho učenia - webinár pre študentov STU 

19. 05. 2020: Vyplň dotazník a zúčastni sa výskumu Arizonskej univerzity zameranému na vzťahovú komunikáciu

05. 05. 2020: Informácie k odovzdávaniu diplomových prác

09. 04. 2020: Sprístupnenie STN a TNI na čítanie pre študentov STU 

06. 04. 2020: Oznámenie k odubytovaniu a vyzdvihnutiu si vecí z internátov 

02. 04. 2020: Virtuálna kancelária prodekanky pre bakalárske štúdium - doc. Žanety Eleschovej

26. 03. 2020: Informácie k organizácii výuky a k harmonogramu letného semestra ak. roku 2019/2020


Knižnica FEI STU upozorňuje:

Otváracie hodiny požičovne.

    Študovňa bude zatvorená až do odvolania kvôli rekonštrukcii.