Prejsť na obsah
Štúdium

12. 12. 2011: Postup odovzdávania záverečných prác do AIS-CRZP 

05. 06. 2019: Promócie absolventov inžinierskeho štúdia 2019

13. 06. 2019: Informácie pre prijatých uchádzačov o zápise


Knižnica FEI STU upozorňuje: