Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

13. 06. 2019: Informácie pre prijatých uchádzačov o zápise

12. 08. 2019: E- zápis 2019-2020

14. 08. 2019: Promócie absolventov bakalárskeho štúdia 2019

06. 02. 2020: Informácie k zapisovaniu sa študentov FEI STU na cvičenia (rozvrhovú akciu), LS 2019/2020 do AIS


Knižnica FEI STU upozorňuje: