Prejsť na obsah
Štúdium

 

Bakalárske a inžinierske štúdium


a.r. 2011-12
(pdf, 3 175 kB)
a.r. 2010-11
(pdf, 1432 kB)
a.r. 2009-10
(pdf, 2 093kB)


Bakalárske štúdium

a.r. 2008-09 (pdf, 1306kB)
a.r. 2007-08 (pdf, 1975kB)
a.r. 2006-07 (pdf, 926kB)
a.r. 2005-06 (pdf, 780kB)


Inžinierske štúdium

a.r. 2008-09 (pdf, 1393kB)
a.r. 2007-08 (pdf, 1416kB)
a.r. 2006-07 (pdf, 863kB)
a.r. 2005-06:
1,5 roka (pdf, 324kB)
2 roky (pdf, 3335kB)


Doktorandské štúdium

Aplikovaná informatika (pdf, 251kB)
Aplikovaná matematika (pdf, 1157kB)
Aplikovaná mechanika (pdf, 833kB)
Automatizácia a riadenie (pdf, 669kB)
Elektroenergetika (pdf, 1048kB)
Elektrotechnológie a materiály (pdf, 675kB)
Fyzika kondenzovaných látok a akustika (pdf, 737kB)
Fyzikálne inžinierstvo (pdf, 858kB)
Jadrová energetika (pdf, 832kB)
Kybernetika (pdf, 610kB)
Mechatronika (pdf, 620kB)
Meracia technika (pdf, 711kB)
Metrológia (pdf, 660kB)
Mikroelektronika (pdf, 1025kB)
Rádioelektronika (pdf, 774kB)
Silnoprudová elektrotechnika (pdf, 1064kB)
Telekomunikácie (pdf, 834kB)
Teoretická elektrotechnika (pdf, 987kB)