Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Na cvičenia sa prihlasujú všetci okrem študentov

1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).


  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 14.9.2021 (utorok poobede).

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v LS 20/21 .

Prihlasovanie začína 16. 9. 2021 (štvrtok) od 10:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok 14.9. a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

 

Zapisovanie na cvičenia končí 17. 9. 2021 (piatok) o 10:00.

 

Upozornenie:

  • Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.

  • Pri kolízii rozvrhov (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) kontaktujte mailom fakultného integrátora.

  • Študenti vyšších ročníkov, ak majú zapísaný predmet prvého ročníka Bc. štúdia, cvičenie si dohodnú individuálne s cvičiacim.

Pokyny ústavov a inštitútov:

 

ÚMIKT:

Študenti 2., 3. ročníka bakalárskeho ŠP telekomunikácie (BcŠP TLK) a študenti 1., 2. ročníka inžinierskeho ŠP multimediálne informačné a komunikačné technológie (IngŠP MIKT)
sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov zostavených ústavom. Informácie budú zaslané študentom do poštovej schránky v AIS.

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT, sa študenti prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

 

ÚRK:

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika,
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika a
  • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke: https://urk.fei.stuba.sk/semester/rozvrh/

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

Pedagogický proces v zimnom semestri bude zabezpečovaný on-line formou. Ďalšie informácie dostanete od prednášajúcich a od vedúcich cvičení.

 

TIŠ:

Milí študenti,

V ZS 2021/22 bude prebiehať výuka TK dištančnou formou.  Študenti 1. ročníka si nájdu meno vyučujúceho a link na google meet podľa konkrétneho študijného programu na stránke elfsport.sk 17.9.2021.

Výuka bude jednotná pre všetky programy 2. a 3. ročníka. Prosíme Vás o výber konkrétneho termínu TK pri zápise. Meno vyučujúceho, ako aj termín Vami vybratej rozvrhovej akcie bude následne potrebný pre výber správneho linku na google meet. Všetky ďalšie potrebné informácie ku dištančnej forme výuky TK nájdete na našej stránke elfsport.sk.

Tešíme sa na Vás.