Prejsť na obsah
Štúdium

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti stavebníctva v akademickom roku 2016/2017 – Inžinierska cena 2017

     Organizátorom súťaže je ABF Slovakia v úzkej súčinnosti so Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Jedná sa o súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

     Technické fakulty z celého Slovenska prihlásili do 7. ročníka Inžinierskej ceny dovedna 16 diplomových prác, ktoré boli obhájené v akademickom roku 2016/2017. Všetky práce posudzovala a hodnotila porota, zložená z odborníkov z praxe. U predložených prác sa hodnotilo najmä splnenie nasledujúcich kritérií:

  • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
  • tvorivý prístup k riešenému problému,
  • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

     Slávnostné odovzdávanie cien 7. ročníka Inžinierskej ceny  2017 sa uskutočnilo dňa 6. februára 2018 na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave za účasti zástupcov zriaďovateľa, členov odbornej poroty a ďalších významných hostí.

 

Čestné uznanie  získala práca absolventa FEI STU s názvom: Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku

Autor diplomovej práce: Ing. Tomáš Nemčovič

Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. F. Janíček, PhD.

Čestné uznanie udelené za:

  • tvorivé posúdenie a progresívne riešenie obnovy zapojenia priemyselnej haly,
  • rozsah variantných a podrobne realizovaných výpočtov,
  • návrh a analýzu osvetlenia priestoru haly.

 

Viac informácií o výsledkoch súťaže a galéria z odovzdávania ocenení:     

http://www.abfslovakia.sk/inzinierska-cena-2017/