Prejsť na obsah
Štúdium

Všetkým absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie stali dôstojným aktom, ktorý zavŕši vaše vysokoškolské štúdium 2. stupňa. 


Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít,  obraciame sa na vás  s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky– každý absolvent je povinný po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovej referentke – A. Koláriková
  2. Promócia absolventov sa uskutoční v utorok 10. 07. 2018
    (Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava)

     

Časový harmonogramom promócií 
(nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov)

 

Deň

Čas

Študijný program

10. júl 2018 (utorok)

9:00
(nácvik 7:30)  

Elektronika a fotonika

Robotika a kybernetika

11:00
(nácvik 9:40)

Aplikovaná elektrotechnika

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Elektroenergetika

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Telekomunikácie

13:00
(nácvik 11:40)

Aplikovaná informatika

 

Upozorňujeme na platné predpisy, v zmysle ktorých absolventom, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru, alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nemôžu byť vydané doklady o absolvovaní štúdia, a teda nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Oficiálne fotografie a videozáznamy zabezpečujú osoby, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver  žiadame všetkých pozvaných, aby svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky, a preto v deň jej absolvovania si každý absolvent prevezme na Pedagogickom oddelení potvrdenie o riadnom skončení inžinierskeho štúdia na FEI STU!

                                                                                                                                                                                                                                           Pedagogické oddelenie FEI STU