Prejsť na obsah
Štúdium

Všetkým absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie stali dôstojným aktom, ktorý zavŕši vaše vysokoškolské štúdium 2. stupňa.
Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na vás s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky – každý absolvent je povinný po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovej referentke – A. Koláriková

  2. Promócia absolventov sa uskutoční v utorok 11. 7. 2017
    (Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava)

Časový harmonogramom promócií
(nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov)

Deň Čas  Študijný program
11. júl 2017 (utorok) 9:00
(nácvik 7:30)  
 Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
 Elektronika a fotonika
 Robotika a kybernetika
11:00
(nácvik 9:40)
 Elektroenergetika
 Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 Telekomunikácie
13:00
(nácvik 11:40)
 Aplikovaná informatika

 

Upozorňujeme na platné predpisy, v zmysle ktorých absolventom, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru, alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nemôžu byť vydané doklady o absolvovaní štúdia a teda nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Oficiálne fotografie a videozáznamy zabezpečujú osoby, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame všetkých pozvaných, aby svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý absolvent prevezme na Pedagogickom oddelení potvrdenie o riadnom skončení inžinierskeho štúdia na FEI STU!

Pedagogické oddelenie FEI STU