Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Rádioklub OMEGA – OM3KFF >>> http://www.om3kff.sk/

Na svete je 1,5 milióna nadšencov, ktorých bavia rádiové vlny a technika. Komunikujeme medzi sebou bez pomoci podmorských káblov, telefónu a internetu. Aj ty môžeš spoznať pocit, aké to je postaviť si vlastnú vysielačku, vlastnú anténu a dovolať sa až do Austrálie. Staviame rádiá, tunery a antény. Letujeme, montujeme stožiare, striháme a navíjame drôty. V klube máme množstvo príležitostí, ako si prakticky vyskúšať znalosti zo stredoškolskej fyziky - od jednoduchého elektrického obvodu po zložité problémy, ktoré môžu byť témou inžinierskej diplomovej práce. Rádioamatéri stáli pri zrode mnohých technologických objavov. Chodíme na túry, staviame prenosné antény na kopcoch, sledujeme lietadlá, amatérske družice. Reprezentujeme Slovensko v medzinárodných súťažiach: Či už 48-hodinové preteky, kde je cieľom urobiť čo najviac spojení alebo vysielanie v náročných podmienkach vo vysokých horách.

 

STUBA Green Team >>> http://www.sgteam.eu/sk/

Naším poslaním je šíriť povedomie o kvalitách slovenských študentov a ukázať svetu, že aj malá krajina, akou je Slovensko, dokáže dosahovať významné výsledky. Naším cieľom je vyvinúť, navrhnúť a zostrojiť pretekársky automobil typu formula s elektrickým pohonom a súťažiť s ním na Európskych pretekoch Formula Student Electric. Preteky sú pre nás výzvou a príležitosťou konkurovať iným študentským tímom z celého sveta. V tíme si na svoje prídu najmä konštruktéri, elektrikári, programátori, ako aj ekonómovia, manažéri, či grafici a dizajnéri.

 

Rada ubytovaných študentov >>> https://www.rus.sk/

Každý študentský domov Slovenskej technickej univerzity má vlastnú Radu ubytovaných študentov (ďalej len RUŠ). RUŠ sa stará o komunikáciu medzi študentmi a vedením internátov, reprezentuje ubytovaných na danom internáte a je poradným orgánom vedúceho študentského domova. Medzi hlavné aktivity RUŠ ďalej patrí odpovedanie na otázky ubytovaných študentov o aktuálnom dianí na internáte, pomoc pri ubytovávaní/od ubytovaní, spoluúčasť na hygienických kontrolách, ako aj riešenie otázok ohľadne rekonštrukcie a zlepšovania situácie na internáte.

 

Ynet - viac ako len internet na internáte >>> https://www.ynet.sk/sk/

Ynet je občianske združenie s približne 3500 členmi, študentami. Pôsobí na všetkých piatich internátoch STU v Bratislave. Hlavným poslaním Ynetu je sprostredkovávať ubytovaným študentom prístup do počítačovej siete a internetu. Aktívne sa venujeme i rozvoju potenciálu študentov cez rôzne vzdelávacie podujatia. Súčasne svoje sily sústredíme na rekonštrukcie študovní a iných, odborne zameraných priestorov. O celú činnosť sa stará skupina študentov, sama a vo svojom voľnom čase.

 

IAESTE Slovakia >>> https://iaeste.sk/

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje hlavne výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE A.s.b.l (Association sans but lucrative), ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, kde môžu absolvovať odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme. Študenti si takýmto spôsobom obohacujú svoje jazykové a odborné znalosti, spoznávajú novú kultúru a mnohí z nich si nájdu medzi kolegami, či ostatnými praktikantmi, priateľov na celý život. Pre mnohých študentov sa tieto obdobia strávené v zahraničí stávajú nezabudnuteľnými a sú zároveň prvým krokom k lepšej budúcnosti.

 

BEST Bratislava >>> https://best-bratislava.sk/

Sme celoeurópska študentská organizácia, ktorá prináša možnosť rozvíjať sa všetkým študentom STU. Vycestuj na týždňový kurz len za pár eur a získaj kamarátov z celej Európy. Kurzu sa môžeš zúčastniť v štyroch sezónach vo viac ako 90 mestách. Sú zamerané na širokú škálu technických aj netechnických tém a dokonca za ne môžeš získať kredity. Zapoj sa do súťaže EBEC a postúp do celoeurópskeho kola. Cieľmi  súťaže je zostrojiť prototyp alebo riešiť teoretické zadanie, kde ukážeš, čo v tebe je. Dva krát ročne sa môžeš zúčastniť soft skill tréningov ktoré ťa pripravia na tvoje budúce zamestnanie. Nájdi si svoj vysnívaný job na veľtrhu v Bruseli či na Job Forum, ktorý spoluorganizujeme na SjF.

 

Národ technickej excelencie >>> https://nationofte.sk/

Sme prvý slovenský univerzitný národ. História univerzitných národov siaha v Európe k počiatkom univerzitného vzdelávania. Nesústredíme sa na špecifickú oblasť alebo fakultu. Zameriavame sa na osobný rozvoj a budovania komunity pre všetkých študentov STU. Ponúkame skúsenosti a znalosti študentov z iných ročníkov, odborov, fakúlt a taktiež absolventov. V rámci osobného rozvoja si môžete zvoliť mentora, ktorý vám bude k dispozícii. Rovnako sa venujeme kultúrnym aktivitám, športu a zábave. Preto je úplne bežné, že sa vyberieme spoločne do kina, bowling či squash. Sme ľudia a preto sa sem tam chceme odreagovať dobrým chladeným pivkom a zabaviť diskusiou v podniku. Raz za čas zorganizujeme niečo netradičné ako napríklad príchod vyučujúceho na prednášku oblečeného ako Darth Vader za znelky Impéria.

 

ŠPEAI - Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov >>> http://www.portal.speai.sk/ (zatiaľ nefunguje)

Študentský parlament Elektrotechnikov a informatikov je nezisková organizácia, ktorá pôsobí pod fakultami FEI a FIIT. Medzi jej hlavné funkcie patrí byť medzičlánkom medzi študentmi a vedením fakulty, v prípade ak jedna zo strán vyžaduje pomoc tej druhej. Pomáhame študentom s dovzdelávaním sa v rôznych oblastiach techniky, organizovaním odborných workshopov, kurzov alebo prednášok. Taktiež sa staráme o voľný čas študentov organizovaním zábavných eventov, súťaží, ku príkladu veľkolepého plesu Beánie EaI, FEIstival na FEIke, pingpongových, pokrových turnajov alebo futbalového turnaju študentských organizácií (Putovnej opice). V rámci našej činnosti budujeme vzťahy s externými spoločnosťami a vedením fakúlt FEI a FIIT. Do našej správy patrí tiež posilňovňa Junák na internáte Mladosť, či Klub študentov na FEI s chill zónou vybavenou PS4. Dvakrát ročne organizujeme v spolupráci s Národnou transfúznou službou Kvapku krvi na FEI. V jednoduchosti, sme taká malá eventová agentúra pre študentov, v ktorej je vždy priestor pre sebarealizáciu.

 

IRŠ TLIS >>> http://www.tlis.sk/

Sme internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Našou náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia. Svojím  žánrovým zameraním, dramaturgiou, hudobným výberom a dĺžkou činnosti sme unikátny fenomén bratislavského kraja. Pri výbere tém rozhlasového vysielania nie sme obmedzovaní komerčnými záujmami, kontrolou od štátu či iných organizácií. V TLISe prakticky naplno funguje sloboda prejavu. Sme jediným fungujúcim študentským rádiom v bratislavskom kraji a jediným študentským rádiom so zameraním na alternatívne hudobné žánre na Slovensku.

 

OKO Časopis

 

MC2 -  "Telka plná energie"