Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

akademický rok 2011-2012


Študijné programy FEI STU na ak. rok 2011-2012
(pdf, 3 175 kB) - kompletný dokument

Pokyny k registrácii predmetov na ak. rok 2011-2012 (doc, 73 kB)

 

Študijné programy pre doktorandské štúdium:

Aplikovaná informatika
Aplikovaná matematika
Automatizácia a riadenie
Elektroenergetika
Elektrotechnológie a materiály
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Fyzikálne inžinierstvo
Jadrová energetika
Kybernetika
Meracia technika
Metrológia
Mikroelektronika
Rádioelektronika
Silnoprudová elektrotechnika
Telekomunikácie
Teoretická elektrotechnika 

Študijné programy PhD na ak. r. 2012-2013 (pdf, 985 kB)

 


Klasifikačná stupnica (pdf, 48kB)
Študijný poriadok

Študijné programy predchádzajúcich akademických rokov