Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

S cieľom štandardizovať obsluhu na Pedagogickom oddelení (PGO) a redukovať čakacie doby, bol na PGO zavedený online registračný systém. Registračný systém využíva STU G-Suite. Študenti sa pomocou svojho STU G-Suite/Google kalendáru môžu prihlásiť na konkrétny čas ku konkrétnemu referentovi pomocou uvedených liniek:

Pravidlá fungovania:
  1. Pred návštevou PGO je potrebné vykonať registráciu ku konkrétnemu referentovi - bez registrácie nebude študent na PGO vybavený.
  2. PGO vypisuje termíny spravidla na týždeň dopredu.
  3. Študent sa zaregistruje na zvolený termín, nemusí vypĺňať nič len potvrdiť predvyplnené údaje (meno).
  4. Ak sa študent nemôže registrovaného stretnutia zúčastniť, je vhodné čo najskôr registrované stretnutie zrušiť (zmazať) a uvoľniť tak miesto inému študentovi.
  5. PGO môže v odôvodnených prípadoch registráciu zrušiť.