Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Vedúci:

Ing. Martin Donoval, PhD.
tel.: +421 (2) 60 291 658
e-mail: martin.donoval [at] stuba.sk
kancelária: E609

Pracovníci:

Nataša Učňová
- administrácia národných projektov (APVV, VEGA, KEGA), príprava a tvorba databáz projektov
- administrácia zahraničných projektov (APVV, bilaterálne projekty, Rámcové programy EÚ – ENIAC JU, OPCS, Vzdelávacie programy – LLP, DAAD)
tel.: +421 (2) 60 291 345
e-mail: natasa.ucnova [at] stuba.sk
kancelária: T 139

Mgr. Jana Jurkovičová
MD
tel.: +421 (2) 60 291 310
e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
kancelária: T 139

Bc. Andrej Holič
- manažment a metodické riadenie projektov zo štrukturálnych fondou ÉU
- administrácia habilitačných a inauguračných konaní
tel.: +421 (2) 60 291 107
mt: +421 917 664 431
e-mail: andrej.holic [at] stuba.sk
kancelára: T 140

Mário Tomo
- manažment projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
tel.: +421 (2) 60 291 107
e-mail: mario.tomo [at] stuba.sk
kancelára: T 140

Simona Pápayová
MD
e-mail: simona.papayova [at] stuba.sk

Ing. Stanislav Sojak, PhD.
- fakultný koordinátor programu ERASMUS+ (KA 1 - Mobilita jednotlivcov)
tel.: +421 (2) 602 91 229
e-mail: stanislav.sojak [at] stuba.sk
kancelária: A 509
Úradné hodiny: Utorok 12.30h – 14.30h (alebo po dohode e-mailom)