Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Útvar riadený dekanom

Pracovníci oddelenia:

  • Vedúca  oddelenia

Ing. Tatiana Fodreková
tel.:  +421 (2) 60 291 135
mobil: 0917 942 951
fax:  +421 (2) 65 420 415
email: tatiana.fodrekova [at] stuba.sk


Odborná administratívna pracovníčka - asistentka

Ing. Adriena Šajbanová
tel.: +421 (2) 60 291 798
email: adriena.sajbanova [at] stuba.sk


Pracovníčka podateľne

Iveta Balážová
tel.:  +421 (2) 60 291 523
email: iveta.balazova [at] stuba.sk


Pracovník pre didaktickú techniku

Peter Janata
tel.:  +421 (2) 60 291 709
mobil: 0915 573 816
email: peter.janata [at] stuba.sk


Odborný administratívny pracovník - úväzok

Slavomíra Mészárosová
tel.: +421 (2) 60 291 825 
email: slavomira.meszarosova [at] stuba.sk