Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Pracovníci:

Nataša Učňová
Tel.: +421 2 602 91 345
Mobil: +421 918 563 119
E-mail: natasa.ucnova [at] stuba.sk

  • Administrácia národných projektov (APVV, VEGA, KEGA)
  • Príprava a tvorba databáz projektov

Mgr. Jana Jurkovičová
Tel.: +421 2 602 91 310
Mobil: +421 918 563 119
E-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk

  • Administrácia zahraničných projektov (APVV - bilaterálne projekty, Rámcové programy EÚ - ENIAC JU, Operačné programy - OPSE, OPCS, Vzdelávacie programy - LLP, DAAD
  • ERASMUS+
  • Príprava a tvorba databáz projektov

Bc. Andrej Holič
Tel.: +421 2 602 91 107
Mobil: +421 918 563 119
E-mail: andrej.holic [at] stuba.sk

  • Administrácia habilitačného a inauguračného konania
  • Metodický manažment projektov EÚ (Európske štrukturálne fondy, Rámcové programy, Kompetenčné centrá, Centrá excelentnosti)

Referát ľudských zdrojov

Vedúci:

Ing. Alena Mandáková
Telefón: +421 2 602 91 501
Mobil: +421 918 640 409
E-mail: alena.mandakova [at] stuba.sk

Referát zahraničných a tuzemských pracovných ciest

Pracovníci:

Eva Dvorecká
Tel.: +421 2 602 91 417
Mobil: +421 918 640 410
Fax: +421 2 654 20 415
E-mail: eva.dvorecka [at] stuba.sk

  • Administrácia zahraničných pracovných ciest - ZPC
  • Prijatia zahraničných hostí

Janka Trenčíková
Tel.: +421 2 602 91 291
E-mail: janka.trencikova [at] stuba.sk

  • Agenda tuzemských pracovných ciest - TPC