Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 22.04.2022
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta profesora a 13 funkčných miest docentov

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie.

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie.

    
 • 19.04.2022
 • 13.04.2022
 • 08.04.2022
  • Štúdium na National Cheng Kung University v Taiwane

   FEI STU v spolupráci s National Cheng Kung University v Taiwane pripravila pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia možnosť prihlásiť sa na študijný pobyt v zimnom semestri akademického roku 2022/2023.

    
 • 05.04.2022
  • FEIka ubytovala Ukrajincov na úteku

   Naša fakulta prepožičala priestory učebno-výcvikového zariadenia v obci Nemecká nad Hronom niekoľkým postihnutým rodinám z Ukrajiny. Prevažne matky s deťmi utiekli z mesta Dnipro (Dnepropetrovsk), ktoré sa nachádza len kúsok od postihnutej oblasti Mariupoľ. Pre ubytované rodiny sme zahájili zbierku potrebného oblečenia, obuvi a potravín. Budeme radi, ak sa zapojíte.