Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Archív aktualít

 • 20.02.2020
  • Výberové konanie na obsadenie 4 miest odborných asistentov

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konani.

    
  • Výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta docenta

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19 Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konani.

    
 • 19.02.2020
  • Prihlášky na štúdium

   Informácie pre uchádzačov o štúdium prvého ročníka. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021 je bez prijímacej skúšky.  Prihlášku si môžete podať do 30. 04. 2020.

    
 • 17.02.2020
 • 13.02.2020
  • Prihláste sa na Kozmické inžinierstvo

   FEI  STU otvára v akademickom roku 2020/2021 nový inžiniersky aj doktorandský študijný program Kozmické inžinierstvo. Prihlásiť sa môžete do 31. 5. 2020.

    
  • Profesor Slugeň bol hosťom Borisa Filana

   Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. z ÚJFI FEI STU bol hosťom relácie Pálenica Borisa Filana, kde sa rozprávali nielen o jadrovej energetike. 

    
 • 12.02.2020
  • Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2020

   Na prehliadku prác ŠVOČ sa môže prihlásiť študent z ľubovoľného ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s prácou, ktorú vypracoval samostatne, alebo pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov ústavov FEI STU, prípadne významných odborníkov z praxe.

    
 • 06.02.2020
 • 03.02.2020
 • 24.01.2020
  • Nový režim vstupu do budovy FEI STU

   Od 27. januára 2020 až do odvolania bude nový režim vstupu do budovy cez vrátnice fakulty. Vrátnica bloku A bude uzavretá, vstup bude zabezpečený cez vrátnicu bloku C a bloku E.

    
 • 08.01.2020
  • 26th APCOM Conference

   APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER 2020 (APCOM 2020) is the 26th international
   conference in the series of events started in the year 1995 with the workshop "Solid State Physics and Radioactive Irradiation".

    
 • 16.12.2019
 • 11.12.2019
  • Navždy nás opustil profesor Krempaský

   Vo veku 88 rokov nás 6.12.2019 navždy opustil prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., kolega, významný slovenský vedec a pedagóg, autor viacerých patentov, vedeckých článkov aj univerzitných učebníc.